< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 86 Next >
 • 11.
  Malformed URL (server name not specified).
 • Neplatná url (nie je zadaný názov serveru).
 • 12.
  Greetings
 • Zdravím

  Translated byzdposter on 2010-06-04 (Report this user)

 • 13.
  Factory Name
 • Názov stanice

  Translated bydrexit on 2010-06-13 (Report this user)

 • 14.
  Sorry for any inconvenience it may have caused you.
 • Ospravedlňujeme sa za komplikácie, ktoré Vám môžu byť spôsobené.

  Translated byzdposter on 2010-06-04 (Report this user)

 • 15.
  You have reached the maximum attempts for resending activation link to your current email address.
 • Dosiahli ste maximálny počet pokusov na opakované poslanie aktivačného odkazu na Vašu aktuálnu emailovú adresu.

  Translated byquickparser on 2010-06-28 (Report this user)

 • 16.
  Contact
 • Kontakt

  Translated byzdposter on 2010-06-04 (Report this user)

 • 17.
  You must specify a numeric request group ID.
 • Musíte zadať číselné id skupiny pre požiadavky.
 • 18.
  Failed to rate the design.
 • Nepodarilo sa ohodnotiť tento dizajn.

  Translated bydrexit on 2010-06-16 (Report this user)

 • 19.
  There are %(count)s invoices available for download.
 • Celkovo je tu %(count)s súpisiek pre stiahnutie.

  Translated bydrexit on 2010-06-13 (Report this user)

 • 20.
  Width
 • Šírka
< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 86 Next >