< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 86 Next >
 • 11.
  Request a new screenshot of %(browser_name)s %(major)s.%(minor)s on %(platform_name)s?
 • Požiadať o nový screenshot z %(browser_name)s %(major)s.%(minor)s na %(platform_name)s?

  Translated bydrexit on 2011-09-08 (Report this user)

 • 12.
  If you are not able to receive the activation email from us, please click on the button below to change for a new email address.
 • Ak nedokážete prijať náš aktivačný email, kliknite prosím na tlačidlo nižšie a zvoľte si novú emailovú adresu.

  Translated byquickparser on 2010-07-04 (Report this user)

 • 13.
  Activate your Browsershots account
 • Aktivujte si svoj Browsershots účet

  Translated bydrexit on 2010-06-13 (Report this user)

 • 14.
  An message has been sent to %(email)s. Please check your inbox and follow the instructions in that message to activate your account.
 • Na adresu %(email)s bola odoslaná správa. Skontrolujte prosím svoju prijatú poštu a postupujte podľa uvedených inštrukcií na aktiváciu vášho účtu.

  Translated byquickparser on 2010-06-04 (Report this user)

 • 15.
  Your payment supports an open-source project.
 • Vaša platba podporuje open-source projekt.

  Translated byquickparser on 2010-06-15 (Report this user)

 • 16.
  Change your billing address?
 • Zmeniť e-mailovú adresu
 • 17.
  Email
 • Email
 • 18.
  This is not the requested Java version.
 • Toto nie je požadovaná verzia javy.
 • 19.
  Go Back
 • Ísť späť

  Translated bydrexit on 2010-06-13 (Report this user)

 • 20.
  For security reasons, the browser command must not contain whitespace or start with a drive letter. The purpose of this mechanism is to avoid commands like format C: or C:\rootkit.exe.
 • Z bezpečnostných dôvodov, príkaz nesmie obsahovať medzeru alebo začínať s názvom jednotky na HDD. Môžu to byť príkazy akonapríklad C: alebo C:\rootkit.exe.

  Translated bydrexit on 2010-06-28 (Report this user)

< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 86 Next >