< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 86 Next >
 • 11.
  If you purchase priority for a whole year, you'll get 12 months for the price of %(year_price_months)s.
 • Ak si zakúpite prioritu na celý rok, získate 12 mesiacov za cenu %(year_price_months)s.

  Translated byquickparser on 2010-06-15 (Report this user)

 • 12.
  e.g. Firefox / MSIE / Safari
 • napr. Firefox / MSIE / Safari
 • 13.
  Screenshot Requests
 • Požiadavky na screenshot

  Translated bydrexit on 2010-06-14 (Report this user)

 • 14.
  Website Categories
 • Kategórie webstránok

  Translated byzdposter on 2011-09-16 (Report this user)

 • 15.
  Remove Preset
 • Odstrániť predvoľbu

  Translated bydrexit on 2010-06-14 (Report this user)

 • 16.
  Your website (%(url)s) is not reachable.
 • Vaša webstránka (%(url)s) je nedostupná

  Translated byzdposter on 2011-09-16 (Report this user)

 • 17.
  You cannot add browsers to a factory created by others.
 • Nemôžete pridať prehliadače do tovární, ktoré vytvoril niekto iný.

  Translated bydrexit on 2012-08-24 (Report this user)

 • 18.
  Factory
 • Stroj
 • 19.
  Pay for priority processing service
 • Zaplatte za prioritné vybavenie vašich požiadaviek

  Translated bydrexit on 2010-06-13 (Report this user)

 • 20.
  Uploaded
 • Nahraté
< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 86 Next >