< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 86 Next >
 • 11.
  Screenshot Factory "%(name)s"
 • Screenshot stanica "%(name)s"

  Translated bydrexit on 2010-06-21 (Report this user)

 • 12.
  Translations
 • Preklady
 • 13.
  Page Not Found
 • Stránka nebola nájdená

  Translated byquickparser on 2010-06-04 (Report this user)

 • 14.
  Could not connect to %(hostname)s.
 • Nepodarilo sa pripojiť k %(hostname)s.
 • 15.
  %(hours)d h
 • %(hours)d h
 • 16.
  URL
 • URL

  Translated bydrexit on 2010-06-13 (Report this user)

 • 17.
  Password retrieval request is invalid.
 • Požiadavka na získanie hesla je neplatná.

  Translated byzdposter on 2010-06-04 (Report this user)

 • 18.
  Enter your username or email address below, if you remember either of them.
 • Zadaj svoje užívateľské meno alebo emailovú adresu nižšie, ak si niektorú z nich pamätáš.

  Translated byStano110 on 2012-07-23 (Report this user)

 • 19.
  unavailable
 • nedostupný
 • 20.
  <em>Email</em>: A valid email address to receive link code. It will also be used for future correspondence regards link changes.
 • Email: Platná emailová adresa pre prijatie kódu odkazu. Bude tiež použitá v budúcej korešpondencii v prípade zmien odkazu.

  Translated byquickparser on 2011-09-16 (Report this user)

< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 86 Next >