< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 86 Next >
 • 11.
  Some pages on browsershots.org are also protected, mainly to keep screenshot result pages out of search engines.
 • Niektoré stránky sú na browsershots.org tiež chránené, hlavne pre zabránenie screenshot výsledkov od vyhľadávacích systémov.

  Translated bydrexit on 2012-08-24 (Report this user)

 • 12.
  If it was you, and you'd like to activate and use your account, click the link below or copy and paste it into your web browser's address bar:
 • Ak ste to bol vy, a chcete aktivovať a používať svoj účet, kliknite na odkaz nižšie, alebo skopírujte a vložte ho do svojho webového prehliadača do adresného riadku:

  Translated bybabicvm on 2010-06-04 (Report this user)

 • 13.
  One night in November 2004, I went to bed too early, and while I was lying awake, suddenly the distributed volunteer idea struck me.
 • Jednej noci v Novemberi 2004 som išiel som posteľe naozaj skoro, počas toho ako som v nej len tak ležal, tak ma napadol tento nápad.

  Translated bydrexit on 2010-06-14 (Report this user)

 • 14.
  We do not accept email addresses from this domain.
 • Neakceptujeme emailové adresy z tejto domény.

  Translated byquickparser on 2010-06-04 (Report this user)

 • 15.
  Percent
 • Percent
 • 16.
  Link Not Found
 • Odkaz sa nenašiel

  Translated byquickparser on 2011-09-16 (Report this user)

 • 17.
  Thank you
 • Ďakujeme
 • 18.
  Website Overview
 • Náhľad webstránky
 • 19.
  There were already %(count)d screenshot requests from your IP today.
 • Dnes už bolo zaslaných %(count)d požiadaviek na screenshoty z vašej ip adresy.
 • 20.
  Are you human?
 • Ste človek?

  Translated byquickparser on 2010-06-04 (Report this user)

< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 86 Next >