< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 86 Next >
 • 11.
  There is a dialog box in front of the browser window.
 • Pred oknom prehliadača je dialógové okno.
 • 12.
  Javascript is not %(javascript)s.
 • Javascript nie je %(javascript)s.
 • 13.
  Your payments will be sent automatically through PayPal in the beginning of the next month (minimum $20 USD).
 • Vaše platby budú posielané automaticky cez PayPal na začiatku nasledujúceho mesiaca (minimálne $20 USD).

  Translated byquickparser on 2010-06-15 (Report this user)

 • 14.
  Please read the %(faq)s.
 • Prosím, prečítajte si %(faq)s.
 • 15.
  Website
 • Web stránka

  Translated byzdposter on 2010-06-04 (Report this user)

 • 16.
  For security reasons, the browser command must not contain whitespace or start with a slash. The purpose of this mechanism is to avoid commands like rm -rf / or /tmp/rootkit.
 • Z bezpečnostných dôvodov, príkazový riadok prehliadača nesmie obsahovať voľné miesta albo začínať lomítkom. Účelom tohto mechanizmu je vyhnúť sa prízakom ako rm -rf / or /tmp/rootkit.

  Translated bydrexit on 2012-08-24 (Report this user)

 • 17.
  If you purchase priority for a whole year, you'll get 12 months for the price of %(year_price_months)s.
 • Ak si zakúpite prioritu na celý rok, získate 12 mesiacov za cenu %(year_price_months)s.

  Translated byquickparser on 2010-06-15 (Report this user)

 • 18.
  RSS Feed
 • RSS Feed

  Translated bydrexit on 2010-06-13 (Report this user)

 • 19.
  First
 • Prvý
 • 20.
  Total %(count)s browser & operating system combinations are available.
 • Celkovo %(count)s kombinácií prehliadačov a operačných systémov je dostupných.

  Translated bydrexit on 2010-06-13 (Report this user)

< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 86 Next >