< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 85 Next >
 • 11.
  Malformed URL (database integrity error).
 • Neplatná url (chyba integrity databázy).
 • 12.
  No need to extend requests to avoid expiration.
 • Nie je potrebné predĺžiť žiadosť aby ste sa vyhli expirácií.

  Translated bydrexit on 2011-09-08 (Report this user)

 • 13.
  Cancel
 • Zrušiť

  Translated byzdposter on 2010-06-04 (Report this user)

 • 14.
  %(minutes)d min
 • %(minutes)d min
 • 15.
  From Our Factories
 • Z našich tovární

  Translated bydrexit on 2012-08-19 (Report this user)

 • 16.
  CSS Gallery
 • CSS Galéria

  Translated bydrexit on 2010-06-14 (Report this user)

 • 17.
  You have already requested %(count)d screenshots for this website today.
 • Dnes ste už požiadali o %(count)d screenshotov pre túto stránku.
 • 18.
  Ad-free web interface.
 • Web rozhranie bez reklám.

  Translated byquickparser on 2010-06-15 (Report this user)

 • 19.
  But link exchange is not completed.
 • Ale zámena odkazov nie je dokončená.

  Translated byjack37 on 2011-09-16 (Report this user)

 • 20.
  Javascript versions
 • Verzie javascriptu
< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 85 Next >