< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 85 Next >
 • 11.
  Ad-free web interface.
 • Web rozhranie bez reklám.

  Translated byquickparser on 2010-06-15 (Report this user)

 • 12.
  Again
 • Znovu

  Translated byquickparser on 2010-06-04 (Report this user)

 • 13.
  Sorry, a link to Browsershots.org is found but the link text or alt text is incorrect. Please change it and try again.
 • Prepáčte, odkaz na Browsershots.org je nájdený, ale text odkazu alebo alternatívny text je nesprávny. Prosím zmeňte ho a skúste znova.

  Translated byjack37 on 2012-07-23 (Report this user)

 • 14.
  Java versions
 • Verzie javy
 • 15.
  Websites With Similar Color Scheme
 • Stránky s podobnou schémou farieb

  Translated bydrexit on 2010-06-13 (Report this user)

 • 16.
  Submit bug reports, feature requests, patches
 • Odoslať hlásenie o chybách, žiadosti o funkcie, záplaty

  Translated byquickparser on 2010-06-14 (Report this user)

 • 17.
  Logout
 • Odhlásiť sa
 • 18.
  Unknown Website
 • Neznáma webstránka
 • 19.
  Your link may not be on first page in our directory, you may locate it fast with the following url:
 • Váš odkaz nemusí byť na prvej strane našej zložky, nájsť ho môžete rýchlo pomocou nasledovnej URL:

  Translated byjack37 on 2011-09-16 (Report this user)

 • 20.
  Title
 • Názov

  Translated bydrexit on 2010-06-13 (Report this user)

< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 85 Next >