< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 85 Next >
 • 11.
  Java versions
 • Verzie javy
 • 12.
  Hide Status
 • Skryť status

  Translated bydrexit on 2010-06-13 (Report this user)

 • 13.
  Your password has been successfully changed
 • Vaše heslo bolo úspešne zmenené.

  Translated byquickparser on 2010-06-04 (Report this user)

 • 14.
  Priority processing for <strong>%(username)s</strong> (%(duration)s for <strong>%(symbol)s%(amount)s</strong> %(currency)s)
 • Prioritné vybavanie pre %(username)s (%(duration)s for %(symbol)s%(amount)s %(currency)s)

  Translated bydrexit on 2012-08-24 (Report this user)

 • 15.
  Nonces
 • Jednorázové identifikátory
 • 16.
  Preset has been created successfully.
 • Predvoľba bola úspešne vytvorená.

  Translated bydrexit on 2010-06-14 (Report this user)

 • 17.
  Someone, hopefully you, signed up for a new account at %(domain)s using this email address.
 • Niekto, snáď vy, si založil nový účet na %(domain)s pomocou tejto emailovej adresy.

  Translated byquickparser on 2010-06-04 (Report this user)

 • 18.
  User profile
 • Používateľský profil
 • 19.
  If NOTHING found in junk/spam folder, you may log in with your username and password, change a new email address and request a resend.
 • Ak v priečinku odpadky/spam nenájdete NIČ, môžete sa prihlásiť so svojím používateľským menom a heslom, zmeniť si emailovú adresu na novú a požiadať o opätovné poslanie.

  Translated byquickparser on 2010-06-04 (Report this user)

 • 20.
  Help Center
 • Centrum pomoci

  Translated bydrexit on 2012-08-19 (Report this user)

< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 85 Next >