< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 85 Next >
 • 11.
  Instant activation after payment made.
 • Okamžitá aktivácia po platbe dokončená.

  Translated byquickparser on 2010-06-14 (Report this user)

 • 12.
  Save as Preset
 • Uložiť predvoľbu

  Translated bydrexit on 2010-06-14 (Report this user)

 • 13.
  %(time_length)s ago
 • pred %(time_length)s

  Translated bydrexit on 2012-08-24 (Report this user)

 • 14.
  Invalid Request
 • Nesprávna požiadavka

  Translated bydrexit on 2012-08-19 (Report this user)

 • 15.
  Updated
 • Aktualizovaný

  Translated bydrexit on 2010-06-13 (Report this user)

 • 16.
  Please choose one (required)
 • Vyberte prosím jeden (povinné)

  Translated byquickparser on 2010-06-04 (Report this user)

 • 17.
  Page Loaded
 • Stránka načítaná
 • 18.
  One night in November 2004, I went to bed too early, and while I was lying awake, suddenly the distributed volunteer idea struck me.
 • Jednej noci v Novemberi 2004 som išiel som posteľe naozaj skoro, počas toho ako som v nej len tak ležal, tak ma napadol tento nápad.

  Translated bydrexit on 2010-06-14 (Report this user)

 • 20.
  Problems per day
 • Problémov za deň

  Translated bydrexit on 2010-06-13 (Report this user)

< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 85 Next >