< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 85 Next >
 • 11.
  Screenshot Request Queue
 • Front požadaviek na screenshoty
 • 12.
  Are your websites currently showcased by Browsershots?
 • Sú vaše weby aktuálne zobrazované Browserhotsom?

  Translated bydrexit on 2010-07-04 (Report this user)

 • 13.
  Java versions
 • Verzie javy
 • 15.
  If you really can't get Python to run on your computer, you could write your own screenshot factory in your favorite programming language, according to the <a href="/documentation#FactoryInterface">FactoryInterface</a> specification.
 • Ak nemôžete spojazdniť Python na vašom počítači, môžete napísať vás vlastný screenshot skript vo vašom obľúbenom programovacom jazyku podľa Prostredie Továrne špecifikácií.

  Translated bydrexit on 2012-08-24 (Report this user)

 • 16.
  Percent
 • Percent
 • 17.
  User Profile For %(username)s
 • Používateľské profil pre %(username)s

  Translated byzdposter on 2010-06-04 (Report this user)

 • 18.
  for color %(color_hex)s
 • pre farbu %(color_hex)s

  Translated bydrexit on 2010-06-13 (Report this user)

 • 19.
  Captcha
 • Captcha

  Translated byzdposter on 2010-06-04 (Report this user)

 • 20.
  Flash versions
 • Verzie flash
< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 85 Next >