< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 86 Next >
 • 21.
  Please check out the <a href="/documentation">Documentation</a> and <a href="/faq">FAQ</a> pages for more information.
 • Prosím porite si Dokumentáciu a FAQ stránky pre viac informácií.

  Translated bydrexit on 2012-08-24 (Report this user)

 • 22.
  e.g. Gecko / KHTML / AppleWebKit
 • napr. Gecko / KHTML / AppleWebKit
 • 23.
  N/A (No Presets)
 • N/A (Žiadne predvoľby)

  Translated bydrexit on 2010-06-21 (Report this user)

 • 24.
  Add a new browser version
 • Pridať novú verziu prehliadača
 • 25.
  Activities
 • Aktivity

  Translated bydrexit on 2010-06-14 (Report this user)

 • 26.
  Priority processing for <strong>%(username)s</strong> (%(duration)s for <strong>%(symbol)s%(amount)s</strong> %(currency)s)
 • Prioritné vybavanie pre %(username)s (%(duration)s for %(symbol)s%(amount)s %(currency)s)

  Translated bydrexit on 2012-08-24 (Report this user)

 • 27.
  Major
 • Major
 • 28.
  Password retrieval request is invalid.
 • Požiadavka na získanie hesla je neplatná.

  Translated byzdposter on 2010-06-04 (Report this user)

 • 29.
  Other
 • Ostatné

  Translated bydrexit on 2010-06-18 (Report this user)

 • 30.
  You have reached the maximum attempts for activating your account from your ip address.
 • Dosiahli ste maximálny počet pokusov pre aktivovanie Vášho účtu z Vašej IP adresy.

  Translated byquickparser on 2010-06-16 (Report this user)

< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 86 Next >