< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 86 Next >
 • 21.
  No browsers registered for this factory.
 • Žiadne prehliadače nie sú zaregistrované pre tento stroj.
 • 22.
  Hardware
 • Hardvér
 • 23.
  Add
 • pridať
 • 24.
  See <a href="/documentation#HowToCreateANewScreenshotFactory">HowToCreateANewScreenshotFactory</a>. The factory password is your user account password on browsershots.org.
 • Pozrite si AkoVytvoriťNovúScreenshotTováreň. Heslo továrne je vaše heslo používateľského účtu na browsershots.org.

  Translated bydrexit on 2012-08-24 (Report this user)

 • 25.
  Screenshot Request Queue
 • Front požadaviek na screenshoty
 • 26.
  Addtional Links
 • Doplnkové odkazy

  Translated byjack37 on 2011-09-16 (Report this user)

 • 27.
  Print an invoice for your payment?
 • Chcete si pre Vašu platbu vytlačiť faktúru?

  Translated byquickparser on 2010-06-08 (Report this user)

 • 28.
  Report a problem with this screenshot?
 • Nahlásiť problém s týmto screenshotom?
 • 29.
  Factory Added
 • Stanica pridaná

  Translated bydrexit on 2010-06-13 (Report this user)

 • 30.
  Hide from recent screenshot overview?
 • Skryť z prehľadu posledných screenshotov?
< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 86 Next >