< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 86 Next >
 • 21.
  Hardware
 • Hardvér
 • 22.
  Height
 • Výška
 • 23.
  Screenshot Request Queue
 • Front požadaviek na screenshoty
 • 24.
  %(count)d expired
 • %(count)d vypršalo
 • 25.
  The page you requested is not found on our server. The page may have been moved, or it could have been mistyped. If the issue persists please <a href="/contact">send us a message</a>.
 • Stránku, ktorú hľadáte, sa nepodarilo nájsť na našom serveri. Stránka mohla byť presunutá, alebo ste v jej názve urobili chybu. Ak tento problém pretrváva aj naďalej, napíšte nám prosím.

  Translated byquickparser on 2010-06-04 (Report this user)

 • 26.
  Preset %(preset_name)s created.
 • Predvoľba %(preset_name)s bola vytvorená.

  Translated bydrexit on 2010-06-21 (Report this user)

 • 27.
  Unsubscribe From Mailing List
 • Odhlásiť sa z mailingového zoznamu

  Translated byStano110 on 2012-07-23 (Report this user)

 • 28.
  Old screenshots will be deleted when they haven't been accessed for a while. How long exactly depends on the number of new screenshots per day.
 • Staré screenshoty budú zmazané ak neboli prezerané určitý čas. Aké dlhé časové obdobie to je závisý od aktuálneho počtu screenshotov za deň.

  Translated bydrexit on 2010-06-28 (Report this user)

 • 29.
  If you have any idea for improvement, please <a href="/contact">let us know.</a>
 • Ak máte nejaký nápad na zlepšenie, dajte nám vedieť.

  Translated byquickparser on 2010-06-14 (Report this user)

 • 30.
  Change Your Password
 • Zmeňte svoje heslo
< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 86 Next >