< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 86 Next >
 • 21.
  Link Text Incorrect
 • Text odkazu je nesprávny

  Translated byjack37 on 2011-09-16 (Report this user)

 • 22.
  %(count)d expired
 • %(count)d vypršalo
 • 23.
  The username you entered doesn't match to any user in our database.
 • 24.
  %(preset_count)d Presets (Choose One)
 • %(preset_count)d Predvolieb (Vyberte si jednu)

  Translated bydrexit on 2010-06-14 (Report this user)

 • 25.
  Also, if your requested configuration is too specific (e.g. specific Flash or Java version) there may not be matching screenshot factories all the time. Try the <em>Don't care</em> setting for quicker results.
 • Taktiež, ak je vaša požadovaná konfigurácia moc špecifická (napr. špecifická verzia Flash alebo Javy) môže sa stať, že az celý čas sa nemusia objaviť žiadne zhodujúce sa screenshot továrne. Skúste Nestarám sa nastavanie pre rýchlejšie výsledky.

  Translated bydrexit on 2012-08-24 (Report this user)

 • 26.
  Request a new screenshot of %(browser_name)s %(major)s.%(minor)s on %(platform_name)s?
 • Požiadať o nový screenshot z %(browser_name)s %(major)s.%(minor)s na %(platform_name)s?

  Translated bydrexit on 2011-09-08 (Report this user)

 • 27.
  No active screenshot factories.
 • Žiadne aktívne stroje.
 • 28.
  Website Overview
 • Náhľad webstránky
 • 29.
  This is not the requested browser.
 • Toto nie je požadovaný prehliadač.
 • 30.
  Remove color depth
 • Odobrať hĺbku farby.

  Translated bydrexit on 2010-06-13 (Report this user)

< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 86 Next >