< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 86 Next >
 • 21.
  I would like to receive updates about new features.
 • Chcel by som získavať aktualizácie o nových funkciách.

  Translated byquickparser on 2010-06-04 (Report this user)

 • 22.
  Link Not Found
 • Odkaz sa nenašiel

  Translated byquickparser on 2011-09-16 (Report this user)

 • 23.
  Showcase
 • Ukážka

  Translated bydrexit on 2010-06-14 (Report this user)

 • 24.
  An message has been sent to %(email)s. Please check your inbox and follow the instructions in that message to activate your account.
 • Na adresu %(email)s bola odoslaná správa. Skontrolujte prosím svoju prijatú poštu a postupujte podľa uvedených inštrukcií na aktiváciu vášho účtu.

  Translated byquickparser on 2010-06-04 (Report this user)

 • 25.
  Sign Up
 • Zaregistrovať sa

  Translated bydrexit on 2010-06-13 (Report this user)

 • 26.
  This address was never submitted, or removed after inactivity.
 • Táto adresa nebola nikdy odoslaná, alebo bola odstránená po neaktivite.
 • 27.
  We do have a paid service call Priority Processing which will put your requests ahead in the queue.
 • Máme platenú službu nazvanú Prioritné Vybavovanie, ktorá vaše požiadvaky posunie úplne na začiatok všetkých požiadavok.

  Translated bydrexit on 2010-06-25 (Report this user)

 • 28.
  Update Profile
 • Aktualizovať profil

  Translated byquickparser on 2010-06-04 (Report this user)

 • 29.
  Please choose one (required)
 • Vyberte prosím jeden (povinné)

  Translated byquickparser on 2010-06-04 (Report this user)

 • 30.
  Click here for results from previous screenshot requests:
 • Kliknite sem pre výsledky z predchádzajúcich požiadaviek:
< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 86 Next >