< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 85 Next >
 • 21.
  HTML is not allowed here.
 • Html tu nie je povolené.
 • 22.
  Where?
 • Kde?

  Translated bydrexit on 2010-06-13 (Report this user)

 • 23.
  Contact Us
 • Kontaktujte nás

  Translated byzdposter on 2010-06-04 (Report this user)

 • 24.
  This username is already taken. Please choose another.
 • Používateľské meno sa už používa. zvoľte si prosím iné.
 • 25.
  We do not accept email addresses from this domain.
 • Neakceptujeme emailové adresy z tejto domény.

  Translated byquickparser on 2010-06-04 (Report this user)

 • 26.
  Request Group
 • Skupina požiadaviek
 • 27.
  Highest Rated
 • Najlepšie hodnotený

  Translated bydrexit on 2010-06-13 (Report this user)

 • 28.
  Profanities
 • Prehrešky
 • 29.
  Where do you get all those different machines?
 • Odkadiaľ máte všetky tieto odlišné stanice?

  Translated bydrexit on 2010-06-25 (Report this user)

 • 30.
  Failed to create account
 • Účet sa nepodarilo vytvoriť

  Translated byquickparser on 2010-06-13 (Report this user)

< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 85 Next >