< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 85 Next >
 • 21.
  Overview
 • Prehľad

  Translated byzdposter on 2010-06-04 (Report this user)

 • 22.
  Yes. For the foreseeable future, there will be free screenshots for everybody. You may have to wait in the queue when there's a lot of demand, or you can buy priority processing.
 • Áno. Pre dohľadnú dobu tu budú screenshoty pre každého zadarmo. Môže sa stať, že musíte počkať vo fronte keď dostávame mnoho požiadaviek alebo si môžete kúpiť prioritné vybavanie vašej žiadosti.

  Translated bydrexit on 2012-08-24 (Report this user)

 • 23.
  Website Overview
 • Náhľad webstránky
 • 24.
  As of May 2010, we have enough disk space to keep screenshots for one month after the last visit.
 • Od mája 2010 máme dostatok miesta aby sme mohli vaše screenshoty ponechať na našich serveroch mesiac po poslednom prezretí.

  Translated bydrexit on 2010-06-28 (Report this user)

 • 25.
  Registration using free email addresses is prohibited. Please supply a different email address.
 • Registrácia pomocou voľných emailových adries je zakázaná. Uveďte prosím inú emailovú adresu.

  Translated byquickparser on 2010-06-04 (Report this user)

 • 26.
  You may also write an article about us, send out a tweet, or recommend it to all designers you know.
 • Môžete o nás tiež napísať článok, poslať tweet alebo nás odporučiť všetkým dizajnérom, ktorích poznáte.

  Translated bydrexit on 2011-09-08 (Report this user)

 • 27.
  You have requested to change the email address of your Browsershots account to %(new_email)s.
 • Požiadali ste o zmenu e-mailovej adresy vášho Browsersjots účtu na %(new_email)s.

  Translated bydrexit on 2010-06-21 (Report this user)

 • 28.
  Server IP address %(ip)s is disallowed.
 • Ip adresa servera %(ip)s je zakázaná.
 • 29.
  Link page should be on domain %(domain)s
 • Linkovaná stránka by mala byť na doméne %(domain)s

  Translated bydrexit on 2012-08-24 (Report this user)

 • 30.
  Add a link
 • Pridať odkaz

  Translated byzdposter on 2011-09-16 (Report this user)

< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 85 Next >