< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 86 Next >
 • 31.
  enabled
 • povolené
 • 32.
  The default load limit is 1.0, but you can change it with the command line option -l.
 • Predvolený limit načítania je 1.0, avšak môžete ho zmeniť cez príkaz -l v príkazovom riadku.

  Translated bydrexit on 2010-06-28 (Report this user)

 • 33.
  My Websites
 • Webové stránky
 • 34.
  If your menu or background doesn't scroll with the rest of the page, it will appear multiple times.
 • Keď sa vaše menu alebo pozadie webu neposúva spolu so zvyškom stránky, bude sa zobrazovať viac krát.

  Translated bydrexit on 2010-06-25 (Report this user)

 • 35.
  Browser Group
 • Skupina prehliadačov
 • 36.
  Report a problem with this screenshot?
 • Nahlásiť problém s týmto screenshotom?
 • 37.
  Problem report should be shorter than 200 characters.
 • Nahlásenie problému môže byť kratšie ako 200 znakov.

  Translated bydrexit on 2010-06-16 (Report this user)

 • 38.
  %(seconds)d s
 • %(seconds)d s
 • 39.
  Translations
 • Preklady
 • 40.
  Add
 • pridať
< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 86 Next >