< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 86 Next >
 • 31.
  Click for full size.
 • Kliknite pre plnú veľkosť.
 • 32.
  Password retrieval for your Browsershots account
 • Obnova hesla pre váš Browsershots účet

  Translated bydrexit on 2010-06-25 (Report this user)

 • 33.
  URL scheme %(scheme)s is not supported.
 • Url schéma %(scheme)s nie je povolená.
 • 34.
  You have already requested %(count)d screenshots for %(domain)s today.
 • Dnes ste už požiadali o %(count)d screenshotov pre %(domain)s.
 • 35.
  For every problem report, there's probably 10 to 100 users who had the same problem but didn't report it.
 • Pre každé oznámenie problému je pravdepodobne 10 až 100 ďalších uživateľov, ktorí majú ten istý problém, ale nenahlásia ho.

  Translated bydrexit on 2012-08-24 (Report this user)

 • 36.
  Sorry, a link to Browsershots.org is not found on your page. Please put our link up on your website and try again.
 • Ľutujeme, ale odkaz na Browsershots.org sa na vašej stránke nenachádza. Zaveste prosím náš odkaz na svoju web stránku a skúste znovu.

  Translated byquickparser on 2012-07-23 (Report this user)

 • 37.
  The source code for this project is available from the Subversion repositories or in the released ZIP files.
 • Zdrojový kód tohto projketu je možné si stiahnuť zo zoznamu alebo vo vydanom ZIP zúbore.

  Translated bydrexit on 2010-07-04 (Report this user)

 • 38.
  Remove the 32 bpp setting and use 24 bpp instead. You can try to run shotfactory.py -vvv (for very very verbose output) to see the exact commands that the shotfactory script is trying to run.
 • Odstánte 32 bpp nastavenie a použite namiesto toho 24 bpp. Môžete spustiť shotfactory.py -vvv (pre veľmi, ale veľmi stručný výpis) aby ste videli presné príkazy, ktoré sa skript továrne na screenshoty snaží spustiť.

  Translated bydrexit on 2012-08-24 (Report this user)

 • 39.
  Get more screenshot quota per day.
 • Navýšiť dennú screenshot kvótu.

  Translated bydrexit on 2010-06-28 (Report this user)

 • 40.
  Activation email sent
 • Aktivačný email bol odoslaný

  Translated byquickparser on 2010-06-04 (Report this user)

< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 86 Next >