< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 85 Next >
 • 31.
  Invalid request
 • Neplatná požiadavka

  Translated byquickparser on 2010-06-04 (Report this user)

 • 32.
  Codename
 • Kódové označenie
 • 33.
  If you really can't get Python to run on your computer, you could write your own screenshot factory in your favorite programming language, according to the <a href="/documentation#FactoryInterface">FactoryInterface</a> specification.
 • Ak nemôžete spojazdniť Python na vašom počítači, môžete napísať vás vlastný screenshot skript vo vašom obľúbenom programovacom jazyku podľa Prostredie Továrne špecifikácií.

  Translated bydrexit on 2012-08-24 (Report this user)

 • 34.
  Recent Screenshots
 • Posledné screenshoty
 • 35.
  Request new screenshots?
 • Vyžiadať nové screenshoty?
 • 36.
  VNC server fails to start: Fatal server error: Couldn't add screen
 • Spustenie VNC servera zlyhalo: Fatálna chyba servera: Nepodarilo sa pridať obrazovku

  Translated byquickparser on 2010-06-15 (Report this user)

 • 37.
  Running a screenshot factory
 • Zapnutá screenshot stanica

  Translated bydrexit on 2010-06-28 (Report this user)

 • 38.
  Sorry, our system encountered some problems when creating your account. Please try again later.
 • Prepáčte, náš systém narazil na niekoľko problémov počas vytvárania vášho účtu. Prosím, skúste to znovu.

  Translated bydrexit on 2012-08-24 (Report this user)

 • 39.
  Screenshot request group
 • Skupina požiadaviek na screenshoty
 • 40.
  Link Exchange Instruction
 • Inštrukcie k zámene odkazov

  Translated byjack37 on 2011-09-16 (Report this user)

< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 85 Next >