< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 85 Next >
 • 31.
  Hi %(user.first_name)s
 • Ahoj %(user.first_name)s

  Translated bydrexit on 2012-08-24 (Report this user)

 • 32.
  Preset has been updated successfully.
 • Predvoľba bola úspešne aktualizovaná.

  Translated bydrexit on 2010-06-14 (Report this user)

 • 33.
  Password mismatch.
 • Heslo nesúhlasí.
 • 34.
  All Browsers
 • Všetky prehliadače

  Translated bydrexit on 2012-08-24 (Report this user)

 • 35.
  Some browsers on certain OS are in short and in urgent need of new installations. <a href="/browsers">Click here to see a full list.</a>
 • Niektoré prehliadače na konkrétnych OS potrebujú novú inštaláciu. Kliknite sem pre celý zoznam.

  Translated bydrexit on 2012-08-24 (Report this user)

 • 36.
  Factory
 • Stroj
 • 37.
  If you didn't request this, you don't need to do anything; you won't receive any more email from us, and the request will expire automatically in %(expiration_days)s days.
 • Ak ste toto nežiadali, nemusíte nič robiť, nebudete dostávať žiadne ďalšie e-maily od nás, a žiadosť bude automaticky ukončená v %(expiration_days)s.

  Translated byzdposter on 2010-06-04 (Report this user)

 • 38.
  Frequently Asked Questions
 • Často kladené otázky

  Translated bybabicvm on 2010-06-04 (Report this user)

 • 39.
  IP address
 • IP adresa

  Translated byquickparser on 2010-06-08 (Report this user)

 • 40.
  Flash
 • Flash
< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 85 Next >