< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 85 Next >
 • 31.
  %(seconds)d s
 • %(seconds)d s
 • 32.
  My Presets
 • Moje predvoľby

  Translated bydrexit on 2010-06-14 (Report this user)

 • 33.
  Browser Groups
 • Skupiny prehliadačov
 • 34.
  Please choose one (required)
 • Vyberte prosím jeden (povinné)

  Translated byquickparser on 2010-06-04 (Report this user)

 • 35.
  On Linux, the program runs in the background and uses a VNC server for the screen.
 • Na Linuxe beží tento program na pozadí a využíva VNC server pre obrazovku.

  Translated bydrexit on 2010-06-14 (Report this user)

 • 36.
  This is not %(operating_system)s.
 • Toto nie je %(operating_system)s.
 • 37.
  Current Running
 • Aktuálne beží

  Translated bydrexit on 2012-08-24 (Report this user)

 • 38.
  The server is temporarily down for maintenance. It will be back online in 60 minutes. Thank you for your patience.
 • Server je dočasne nedostupný kvôli údržbe. Opäť bude online o 60 minút. Ďakujeme Vám za trpezlivosť.

  Translated byquickparser on 2010-06-04 (Report this user)

 • 39.
  Malformed URL (spaces in server name).
 • Neplatná url (medzery v názve serveru).
 • 40.
  This project is concerned with a favorite problem of web designers: websites look different in other browsers. Testing a new site in many browsers can be quite time-consuming.
 • Projekt sa týka hlavného problému webových dizajnérov: webstránka vyzerá rôzne v jednotlivýych prehliadačoch. Testovanie novej stránky v mnohých prehliadačoch môže požiarať kopu času.

  Translated bydrexit on 2012-08-24 (Report this user)

< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 85 Next >