< Prev 1...  3 4 5 6 7 8 ... 86 Next >
 • 41.
  The response did not contain a Location header.
 • Odpoveď neobsahuje lokačnú hlavičku.

  Translated bydrexit on 2010-06-25 (Report this user)

 • 42.
  Your password has been successfully changed
 • Vaše heslo bolo úspešne zmenené.

  Translated byquickparser on 2010-06-04 (Report this user)

 • 43.
  Sometimes the automatic scrolling doesn't work. The reason could be that your page uses frames, or that it sets the keyboard focus to an input field with JavaScript.
 • Niekedy sa stane, že automatické scrollovanie nefunguje. Dôvodom môže byť, že vaša stránka používa frames alebo zvolí klávesnici zameranie sa na pole vkladania s JavaScriptom.

  Translated bydrexit on 2012-08-19 (Report this user)

 • 44.
  Name may contain only lowercase letters, digits, underscore, hyphen.
 • Meno môže obsahovať iba písmena, číslice, podčiarkovníky a pomlčky.
 • 45.
  Click for full size.
 • Kliknite pre plnú veľkosť.
 • 46.
  Your PayPal email address is %(paypal_email)s (same as for your Browsershots account).
 • Vaša PayPal e-mailová adresa je %(paypal_email)s (rovnaká ako pre Váš Browsershots účet).

  Translated bydrexit on 2010-06-14 (Report this user)

 • 47.
  Other options
 • Ďalšie možnosti
 • 48.
  Screenshot Requests
 • Požiadavky na screenshot

  Translated bydrexit on 2010-06-14 (Report this user)

 • 49.
  The current password is incorrect.
 • Aktuálne heslo je nesprávne.

  Translated byquickparser on 2010-06-04 (Report this user)

 • 50.
  There are %(count)s invoices available for download.
 • Celkovo je tu %(count)s súpisiek pre stiahnutie.

  Translated bydrexit on 2010-06-13 (Report this user)

< Prev 1...  3 4 5 6 7 8 ... 86 Next >