< Prev 1...  3 4 5 6 7 8 ... 86 Next >
 • 41.
  Activate your Browsershots account
 • Aktivujte si svoj Browsershots účet

  Translated bydrexit on 2010-06-13 (Report this user)

 • 43.
  Select
 • Vybrať
 • 44.
  We do have a paid service call Priority Processing which will put your requests ahead in the queue.
 • Máme platenú službu nazvanú Prioritné Vybavovanie, ktorá vaše požiadvaky posunie úplne na začiatok všetkých požiadavok.

  Translated bydrexit on 2010-06-25 (Report this user)

 • 45.
  Active
 • Aktívny
 • 46.
  Factory error message
 • Chybové hlásenie stroja
 • 47.
  You can also use this page when you've changed settings or updated the browser.
 • Môžete tiež použiť túto stránku potom, ako ste zmenili nastavenie alebo aktualizovali prehliadač.
 • 48.
  User presets
 • Používateľské predvoľby

  Translated byquickparser on 2010-06-15 (Report this user)

 • 49.
  Starting
 • Spúšťa sa
 • 50.
  If you have any questions, please reply to this message.
 • Ak máte nejaké otázky, odpovedajte prosím na túto správu.

  Translated byquickparser on 2011-09-16 (Report this user)

< Prev 1...  3 4 5 6 7 8 ... 86 Next >