< Prev 1...  3 4 5 6 7 8 ... 86 Next >
 • 41.
  If you are not able to receive the activation email from us, please click on the button below to change for a new email address.
 • Ak nedokážete prijať náš aktivačný email, kliknite prosím na tlačidlo nižšie a zvoľte si novú emailovú adresu.

  Translated byquickparser on 2010-07-04 (Report this user)

 • 42.
  Dimensions
 • Rozmery
 • 43.
  This is not the requested browser.
 • Toto nie je požadovaný prehliadač.
 • 44.
  Main link verified. %(count)d additional links verified.
 • Hlavný odkaz preverený. Počet ďalších preverených odkazov: %(count)d.

  Translated byquickparser on 2011-09-16 (Report this user)

 • 45.
  Extend
 • Predĺžiť
 • 46.
  In order to activate the new email address, please click the link below or copy and paste it into your web browser's address bar:
 • Pre aktiváciu novej emailovej adresy, kliknite prosím na odkaz nižšie alebo ho skopírujte a vložte do poľa adresy vo vašom web prehliadači.

  Translated byquickparser on 2010-06-04 (Report this user)

 • 47.
  Vectors
 • 48.
  Link Text Incorrect
 • Text odkazu je nesprávny

  Translated byjack37 on 2011-09-16 (Report this user)

 • 49.
  One night in November 2004, I went to bed too early, and while I was lying awake, suddenly the distributed volunteer idea struck me.
 • Jednej noci v Novemberi 2004 som išiel som posteľe naozaj skoro, počas toho ako som v nej len tak ležal, tak ma napadol tento nápad.

  Translated bydrexit on 2010-06-14 (Report this user)

 • 50.
  Preset has been removed.
 • Predvoľba bola odstránená.

  Translated bydrexit on 2010-06-14 (Report this user)

< Prev 1...  3 4 5 6 7 8 ... 86 Next >