< Prev 1...  3 4 5 6 7 8 ... 86 Next >
 • 41.
  This request group already expired %(minutes)d minutes ago.
 • Táto skupina požiadaviek vypršala pred %(minutes)d minútami.

  Translated bydrexit on 2011-09-08 (Report this user)

 • 42.
  Thank you. Problem has been submitted.
 • Ďakujeme Vám. Problém bol pridaný.

  Translated bydrexit on 2010-06-13 (Report this user)

 • 43.
  For example, you could save the following in /usr/local/bin/opera-newpage and then enter opera-newpage in the browser command field:
 • Pre príklad, môžete to uložiť v /usr/local/bin/opera-newpage a potom napísať opera-newpage v príkazovom riadku prehliadača.

  Translated bydrexit on 2010-07-04 (Report this user)

 • 44.
  %(bytes)s bytes
 • %(bytes)s bajtov
 • 45.
  The current password is incorrect.
 • Aktuálne heslo je nesprávne.

  Translated byquickparser on 2010-06-04 (Report this user)

 • 46.
  Get screenshots of any web address, as often as you want.
 • Dostante screenshoty hociktorého webu tak často ako len chcete.

  Translated bydrexit on 2010-06-21 (Report this user)

 • 47.
  Only for screenshot factories run by %(admin)s
 • Iba pre screenshotové stroje, ktoré spravuje %(admin)s
 • 48.
  Default Only
 • Iba predvolené
 • 49.
  Nonces
 • Jednorázové identifikátory
 • 50.
  unavailable
 • nedostupný
< Prev 1...  3 4 5 6 7 8 ... 86 Next >