< Prev 1...  3 4 5 6 7 8 ... 85 Next >
 • 41.
  %(count)d uploaded
 • %(count)d nahratých
 • 42.
  Forbidden
 • Zakázané

  Translated byzdposter on 2010-06-04 (Report this user)

 • 43.
  Websites With Similar Color Scheme
 • Stránky s podobnou schémou farieb

  Translated bydrexit on 2010-06-13 (Report this user)

 • 44.
  If NOTHING found in junk/spam folder, you may log in with your username and password, change a new email address and request a resend.
 • Ak v priečinku odpadky/spam nenájdete NIČ, môžete sa prihlásiť so svojím používateľským menom a heslom, zmeniť si emailovú adresu na novú a požiadať o opätovné poslanie.

  Translated byquickparser on 2010-06-04 (Report this user)

 • 45.
  Add a link
 • Pridať odkaz

  Translated byzdposter on 2011-09-16 (Report this user)

 • 46.
  Link Not Found
 • Odkaz sa nenašiel

  Translated byquickparser on 2011-09-16 (Report this user)

 • 47.
  <em>Email</em>: A valid email address to receive link code. It will also be used for future correspondence regards link changes.
 • Email: Platná emailová adresa pre prijatie kódu odkazu. Bude tiež použitá v budúcej korešpondencii v prípade zmien odkazu.

  Translated byquickparser on 2011-09-16 (Report this user)

 • 48.
  Total %(count)s browser & operating system combinations are available.
 • Celkovo %(count)s kombinácií prehliadačov a operačných systémov je dostupných.

  Translated bydrexit on 2010-06-13 (Report this user)

 • 49.
  If your browser group or rendering engine is not available, please <a href="info@browsershots.org">write to us</a>.
 • Keď nie je skupina vašich prehliadačov alebo renderovacích enginov dostupná napíšte nám.

  Translated bydrexit on 2010-07-04 (Report this user)

 • 50.
  unavailable
 • nedostupný
< Prev 1...  3 4 5 6 7 8 ... 85 Next >