< Prev 1...  3 4 5 6 7 8 ... 85 Next >
 • 41.
  Please <a href="%(url)s">write to %(email)s</a> to request more screenshot quota.
 • Prosím, napíšte nám sem %(email)s aby ste požiadali o väčšiu screenshots kvótu.

  Translated bydrexit on 2010-07-04 (Report this user)

 • 42.
  %(hours)d h
 • %(hours)d h
 • 43.
  You have been unsubscribed from our mailing list.
 • Bol si odhlásený z nášho mailingového zoznamu.

  Translated byStano110 on 2012-07-23 (Report this user)

 • 44.
  Sometimes the automatic scrolling doesn't work. The reason could be that your page uses frames, or that it sets the keyboard focus to an input field with JavaScript.
 • Niekedy sa stane, že automatické scrollovanie nefunguje. Dôvodom môže byť, že vaša stránka používa frames alebo zvolí klávesnici zameranie sa na pole vkladania s JavaScriptom.

  Translated bydrexit on 2012-08-19 (Report this user)

 • 45.
  Please log out and then try again.
 • Odhláste sa a skúste to znovu.
 • 46.
  Account terminated
 • Účet je zrušený

  Translated byzdposter on 2010-06-04 (Report this user)

 • 47.
  Your web address has been updated.
 • Adresa vášho webu bola aktualizovaná.

  Translated bydrexit on 2010-06-13 (Report this user)

 • 48.
  Get screenshots of any web address, as often as you want.
 • Dostante screenshoty hociktorého webu tak často ako len chcete.

  Translated bydrexit on 2010-06-21 (Report this user)

 • 49.
  request groups
 • skupiny požiadaviek
 • 50.
  Download All
 • Stiahnúť všetko
< Prev 1...  3 4 5 6 7 8 ... 85 Next >