< Prev 1...  4 5 6 7 8 9 ... 86 Next >
 • 51.
  Highest Rated
 • Najlepšie hodnotený

  Translated bydrexit on 2010-06-13 (Report this user)

 • 52.
  You cannot add browsers to a non-existed factory.
 • Nemôžete pridať prehliadač do neexistujúcej továrne.

  Translated bydrexit on 2012-08-19 (Report this user)

 • 53.
  Not everybody has a farm of legacy machines with older OSes and browsers. There are online services that offer screenshots of websites in different browsers for considerable fees. For the hobbyist and for open source projects, these fees may be prohibitive.
 • Nie každý má farmu počítačov so starším OS a prehliadačom. Sú dostupné online služby, ktoré ponúkajú screenshoty webov v jednotlivých prehliadačoch za poplatok. Pre ľudí, ktorí berú tvorbu webov ako hobby alebo open source projekty sa môže jednať tento poplatok ako zábranou.

  Translated bydrexit on 2012-08-24 (Report this user)

 • 54.
  Last Error
 • Najposlednejšia chyba

  Translated bydrexit on 2010-06-13 (Report this user)

 • 55.
  Password retrieval for your Browsershots account
 • Obnova hesla pre váš Browsershots účet

  Translated bydrexit on 2010-06-25 (Report this user)

 • 56.
  Forgot Your Password?
 • Zabudli ste svoje heslo?
 • 57.
  If you have any questions, please reply to this message.
 • Ak máte nejaké otázky, odpovedajte prosím na túto správu.

  Translated byquickparser on 2011-09-16 (Report this user)

 • 58.
  Submitter
 • Odosielateľ
 • 59.
  Your invoices will appear here when you make a purchase.
 • Vaše screenshoty sa tu objavia, akonáhle budú nahrané.
 • 60.
  Link Text Incorrect
 • Text odkazu je nesprávny

  Translated byjack37 on 2011-09-16 (Report this user)

< Prev 1...  4 5 6 7 8 9 ... 86 Next >