< Prev 1...  4 5 6 7 8 9 ... 86 Next >
 • 51.
  Your payments will be sent automatically through PayPal in the beginning of the next month (minimum $20 USD).
 • Vaše platby budú posielané automaticky cez PayPal na začiatku nasledujúceho mesiaca (minimálne $20 USD).

  Translated byquickparser on 2010-06-15 (Report this user)

 • 52.
  Password retrieval request is invalid.
 • Požiadavka na získanie hesla je neplatná.

  Translated byzdposter on 2010-06-04 (Report this user)

 • 53.
  User Agent
 • Označenie
 • 54.
  Uploads per day
 • Nahratí za deň
 • 56.
  Command
 • Príkaz
 • 57.
  Remove color depth
 • Odobrať hĺbku farby.

  Translated bydrexit on 2010-06-13 (Report this user)

 • 58.
  Java version
 • Verzia javy
 • 59.
  Send a Message
 • Poslať správu

  Translated byzdposter on 2010-06-04 (Report this user)

 • 60.
  Show code
 • Zobraziť kód

  Translated byzdposter on 2011-09-16 (Report this user)

< Prev 1...  4 5 6 7 8 9 ... 86 Next >