< Prev 1...  4 5 6 7 8 9 ... 85 Next >
 • 51.
  Forbidden
 • Zakázané

  Translated byzdposter on 2010-06-04 (Report this user)

 • 52.
  This color depth is already enabled.
 • Táto farebná hĺbka už je povolená.
 • 53.
  If NOTHING found in junk/spam folder, you may log in with your username and password, change a new email address and request a resend.
 • Ak v priečinku odpadky/spam nenájdete NIČ, môžete sa prihlásiť so svojím používateľským menom a heslom, zmeniť si emailovú adresu na novú a požiadať o opätovné poslanie.

  Translated byquickparser on 2010-06-04 (Report this user)

 • 54.
  You can use our screenshot factory reference implementation in Python, or you can write your own in your favorite programming language.
 • Môžete použiť našu implementáciu pre screenshot továreň v Pythone alebo si môžete napísať svoju vlastnú vo vašom obľúbenom programovacom jazyku.

  Translated bydrexit on 2012-08-24 (Report this user)

 • 55.
  Back to Homepage
 • Späť na hlavnú stránku

  Translated byquickparser on 2010-06-04 (Report this user)

 • 56.
  Could not resolve IP address for %(hostname)s.
 • Nedpodarilo sa zistiť ip adresu %(hostname)s.
 • 57.
  Once you added our links on your website, please provide us with the url to your link page. Our program will verify and activate your link immediately.
 • Keď ste pridali naše odkazy na Vašu webstránku, prosím uveďte URL k Vašej stránke s odkazmi. Náš program overí a aktivuje Váš odkaz okamžite.

  Translated byjack37 on 2011-09-16 (Report this user)

 • 58.
  You are not authorized to view this page.
 • Nie ste oprávnený pre prezeranie tohto webu.

  Translated bydrexit on 2010-06-13 (Report this user)

 • 59.
  Server failed to respond within %d seconds.
 • Server neodpovedal do %d sekúnd.
 • 60.
  Main Link
 • Hlavný odkaz

  Translated byjack37 on 2011-09-16 (Report this user)

< Prev 1...  4 5 6 7 8 9 ... 85 Next >