< Prev 1...  4 5 6 7 8 9 ... 85 Next >
 • 51.
  You can also use this page when you've changed settings or updated the browser.
 • Môžete tiež použiť túto stránku potom, ako ste zmenili nastavenie alebo aktualizovali prehliadač.
 • 52.
  Short
 • Krátky

  Translated bydrexit on 2010-06-13 (Report this user)

 • 53.
  Save testing preferences to presets...
 • Uložiť testovacie nastavenia do predvoľby...

  Translated bydrexit on 2010-07-04 (Report this user)

 • 54.
  Change of email address verification
 • Zmeňte svoju e-mailovú adresu pre overenie

  Translated byzdposter on 2010-06-04 (Report this user)

 • 55.
  %(days)d d
 • %(days)d d
 • 56.
  Showcase
 • Ukážka

  Translated bydrexit on 2010-06-14 (Report this user)

 • 57.
  Could not read %(robots_txt_link)s.
 • Nemohol som čítať %(robots_txt_link)s.

  Translated bydrexit on 2010-06-14 (Report this user)

 • 58.
  Failed to remove screen size.
 • Nepodarilo sa odstrániť veľkosť obrazovky.

  Translated bydrexit on 2010-06-14 (Report this user)

 • 59.
  URLs are not allowed here.
 • Url tu nie sú povolené.
 • 60.
  <em>Title</em>: Your website title, maximum 60 characters.
 • Názov: Názov vašej web stránky, maximum 60 znakov.

  Translated byquickparser on 2011-09-16 (Report this user)

< Prev 1...  4 5 6 7 8 9 ... 85 Next >