< Prev 1...  4 5 6 7 8 9 ... 85 Next >
 • 51.
  No errors were detected on this factory.
 • Žiadne chyby neboli zaznamenané pre túto stanicu.

  Translated bydrexit on 2010-06-21 (Report this user)

 • 52.
  An email message with instructions to reset your password will be sent to the email address provided on your registration.
 • Emailová správa s inštrukciami pre prenastavenie tvojho hesla bude zaslaná na emailovú adresu, ktorú si poskytol pri registrácii.

  Translated byStano110 on 2012-07-23 (Report this user)

 • 53.
  <em>Title</em>: Your website title, maximum 60 characters.
 • Názov: Názov vašej web stránky, maximum 60 znakov.

  Translated byquickparser on 2011-09-16 (Report this user)

 • 54.
  Your Email Address
 • Vaša emailová adresa

  Translated byquickparser on 2010-06-04 (Report this user)

 • 55.
  Default Only
 • Iba predvolené
 • 56.
  Latest Searches
 • Najposlednejšie vyhľadávania

  Translated bydrexit on 2010-06-13 (Report this user)

 • 57.
  Are you sure to remove this preset?
 • Ste si istý, že chcete odstrániť túto predvoľbu?

  Translated bydrexit on 2010-06-14 (Report this user)

 • 58.
  Add browsers with fewer running instances or with large number of pending requests first in order to optimize overall waiting time for all browsers.
 • Pridajte prehliadače s menej bežiacimi žiadosťami alebo s vysokým počtom čakajúcich požiadaviek najskôr pre optimalizáciu celkového času čakania pre všetky prehliadače.

  Translated bydrexit on 2012-08-24 (Report this user)

 • 59.
  No pending requests.
 • Žiadne čakajúce požiadavky
 • 60.
  Yes
 • Áno

  Translated byzdposter on 2012-07-23 (Report this user)

< Prev 1...  4 5 6 7 8 9 ... 85 Next >