< Prev 1...  4 5 6 7 8 9 ... 85 Next >
 • 51.
  Page Loaded
 • Stránka načítaná
 • 52.
  CSS Gallery, Web Design Gallery
 • CSS Galéria, Web Dizajn Galéria

  Translated bydrexit on 2010-06-13 (Report this user)

 • 53.
  Only my own factories
 • Iba moje vlastné stroje
 • 54.
  Please log into your account first.
 • Prosím, prihláste sa najprv do vášho účtu.

  Translated bydrexit on 2010-06-14 (Report this user)

 • 55.
  The idea behind this project is to distribute the work of making browser screenshots among community members.
 • Myšlienkou za týmto projektom je distribuovať prácu tvorenia screenshotov prehliadačov medzi členov komunity.

  Translated byquickparser on 2010-06-15 (Report this user)

 • 56.
  For every problem report, there's probably 10 to 100 users who had the same problem but didn't report it.
 • Pre každé oznámenie problému je pravdepodobne 10 až 100 ďalších uživateľov, ktorí majú ten istý problém, ale nenahlásia ho.

  Translated bydrexit on 2012-08-24 (Report this user)

 • 57.
  Page Not Found
 • Stránka nebola nájdená

  Translated byquickparser on 2010-06-04 (Report this user)

 • 58.
  Show Status
 • Ukáž status

  Translated bydrexit on 2010-06-13 (Report this user)

 • 59.
  Icon Search Engine
 • Vyhľadávacia služba na ikony

  Translated byjack37 on 2010-06-14 (Report this user)

 • 60.
  URLs are not allowed here.
 • Url tu nie sú povolené.
< Prev 1...  4 5 6 7 8 9 ... 85 Next >