< Prev 1...  4 5 6 7 8 9 ... 85 Next >
 • 51.
  Information
 • Informácia

  Translated bydrexit on 2010-06-13 (Report this user)

 • 52.
  Created
 • Vytvorené
 • 53.
  If you purchase priority for a whole year, you'll get 12 months for the price of %(year_price_months)s.
 • Ak si zakúpite prioritu na celý rok, získate 12 mesiacov za cenu %(year_price_months)s.

  Translated byquickparser on 2010-06-15 (Report this user)

 • 54.
  Prev
 • Pred

  Translated byquickparser on 2010-06-04 (Report this user)

 • 55.
  Websites With Similar Color Scheme
 • Stránky s podobnou schémou farieb

  Translated bydrexit on 2010-06-13 (Report this user)

 • 56.
  Default Only
 • Iba predvolené
 • 57.
  Unsubscribe From Mailing List
 • Odhlásiť sa z mailingového zoznamu

  Translated byStano110 on 2012-07-23 (Report this user)

 • 58.
  This email address is already in use. Please supply a different email address.
 • Táto emailová adresa sa už používa. Zadajte prosím inú.

  Translated byquickparser on 2010-06-04 (Report this user)

 • 59.
  An message has been sent to %(email)s. Please check your inbox and follow the instructions in that message to activate your account.
 • Na adresu %(email)s bola odoslaná správa. Skontrolujte prosím svoju prijatú poštu a postupujte podľa uvedených inštrukcií na aktiváciu vášho účtu.

  Translated byquickparser on 2010-06-04 (Report this user)

 • 60.
  Domain (%(domain)s) is not indexed by Google. Maybe it is a new site or has been penalized by Google. Only reputable websites are accepted.
 • Doména (%(domain)s) nieje indexovaná v Googli. Možnože je to nový web, alebo je blokovaný v Googli. Iba uznávané weby sú akceptované.

  Translated byStano110 on 2012-07-15 (Report this user)

< Prev 1...  4 5 6 7 8 9 ... 85 Next >