< Prev 1...  76 77 78 79 80 ... 85 Next >
 • 771.
  Your screenshots are private (only you will see them, or somebody who already knows your URL).
 • Vaše screenshoty sú osobné (budete ich vidieť iba vy, alebo niekto kto vie vašu URL).

  Translated bydrexit on 2010-06-28 (Report this user)

 • 772.
  Problem reports
 • Nahlásenia chyby
 • 773.
  Overview
 • Prehľad

  Translated byzdposter on 2010-06-04 (Report this user)

 • 774.
  Change Email
 • Zmeniť email

  Translated byquickparser on 2010-06-04 (Report this user)

 • 775.
  Successfully added browser to factory "%(factory_name)s"
 • Úspečne pridané do stanice "%(factory_name)s"

  Translated bydrexit on 2010-06-19 (Report this user)

 • 776.
  Fetched
 • Získané
 • 777.
  HTML code is not allowed in description.
 • V popise nie je dovolené používať HTML kód.

  Translated byquickparser on 2011-09-16 (Report this user)

 • 778.
  My Presets
 • Moje predvoľby

  Translated bydrexit on 2010-06-14 (Report this user)

 • 779.
  Then they will make screenshots and upload them to our central dedicated server for your review.
 • Potom vytvoria screenshoty a nahrajú ich na náš centrálny dedikovaný server pre kontrolu.

  Translated bydrexit on 2012-08-24 (Report this user)

 • 780.
  In order to complete the link exchange, you are required to place a link to Browsershots homepage on your website using one of the following code.
 • V snahe dokončíť výmenu odkazov pridajte prosím link na Browsershots domovskú stránku na vašu stránku za použitia jedného z nasledujúcich kódov.

  Translated bydrexit on 2012-08-24 (Report this user)

< Prev 1...  76 77 78 79 80 ... 85 Next >