< Prev 1...  77 78 79 80 81 ... 85 Next >
 • 781.
  This is not the requested operating system.
 • Toto nie je požadovaný operačný systém.
 • 782.
  The browser window is not maximized.
 • Okno prehliadača nie je maximalizované.
 • 783.
  Domain (%(domain)s) is not qualified to be accepted into our link directory.
 • Doména (%(domain)s) nie je kvalifikovaná a nemôže byť pridaná do nášho adresára odkazov.

  Translated byquickparser on 2011-09-16 (Report this user)

 • 784.
  Login Required
 • Vyžadované prihlásenie
 • 785.
  Account terminated
 • Účet je zrušený

  Translated byzdposter on 2010-06-04 (Report this user)

 • 786.
  This is possibly because you enabled 32 bits per pixel on the factory details page, but this bit depth is not supported by the VNC server.
 • Toto sa stalo pravdepodobne preto, lebo ste povolili 32 bitov na pixel na stránke detailov továrne, ale táto bitová hĺbka nie je podporovaná VNC serverom.

  Translated bydrexit on 2012-08-24 (Report this user)

 • 787.
  Request a new screenshot of %(browser_name)s on %(platform_name)s?
 • Požiadať o nové screenshoty z %(browser_name)s na %(platform_name)s?

  Translated bydrexit on 2010-06-25 (Report this user)

 • 788.
  Download
 • Stiahnuť

  Translated byzdposter on 2010-06-07 (Report this user)

 • 789.
  Then they will make screenshots and upload them to our central dedicated server for your review.
 • Potom vytvoria screenshoty a nahrajú ich na náš centrálny dedikovaný server pre kontrolu.

  Translated bydrexit on 2012-08-24 (Report this user)

 • 790.
  Next
 • Nasl

  Translated byquickparser on 2010-06-04 (Report this user)

< Prev 1...  77 78 79 80 81 ... 85 Next >