< Prev 1...  5 6 7 8 9 10 ... 85 Next >
 • 61.
  A main link to Browsershots homepage is required to complete the link exchange.
 • Hlavný link na Browsershots domovskú stránku je požadovaný pre dokončenie výmeny linkov.

  Translated bydrexit on 2012-08-24 (Report this user)

 • 62.
  This username is already taken. Please choose another.
 • Používateľské meno sa už používa. zvoľte si prosím iné.
 • 63.
  Get more screenshot quota per day.
 • Navýšiť dennú screenshot kvótu.

  Translated bydrexit on 2010-06-28 (Report this user)

 • 65.
  If the same browser is already registered for your factory, it will be replaced.
 • Ak už rovnaký prehliadač existuje na vašom stroji, bude nahradený.
 • 66.
  Default Only
 • Iba predvolené
 • 67.
  Priority Processing Advantages
 • Výhody prioritného vybavovania

  Translated bydrexit on 2010-06-14 (Report this user)

 • 68.
  The current password is incorrect.
 • Aktuálne heslo je nesprávne.

  Translated byquickparser on 2010-06-04 (Report this user)

 • 69.
  Preset name should not be blank.
 • Názov predvoľby nesmie byť prázdny.

  Translated bydrexit on 2010-06-14 (Report this user)

 • 70.
  Someone, hopefully you, requested to reset password for your account at %(domain)s using this email address.
 • Niekto, dúfajme, že vy, požiadal o reset hesla pre Váš účet v %(domain)s pomocou tejto emailovej adresy.

  Translated byquickparser on 2010-06-04 (Report this user)

< Prev 1...  5 6 7 8 9 10 ... 85 Next >