< Prev 1...  5 6 7 8 9 10 ... 85 Next >
 • 61.
  Remember
 • Zapamätať

  Translated byquickparser on 2010-06-04 (Report this user)

 • 62.
  Python is included with recent versions of Linux and Mac OS, and on Windows it should be easy to install.
 • Python je súčasťou najnovších verzií Linuxu a Mac OS a na Windowse by malo byť ľahké ho doinštalovať.

  Translated byquickparser on 2010-06-15 (Report this user)

 • 63.
  But link exchange is not completed.
 • Ale zámena odkazov nie je dokončená.

  Translated byjack37 on 2011-09-16 (Report this user)

 • 64.
  Queue
 • Front
 • 65.
  You have reached the maximum attempts for activating your account from your ip address.
 • Dosiahli ste maximálny počet pokusov pre aktivovanie Vášho účtu z Vašej IP adresy.

  Translated byquickparser on 2010-06-16 (Report this user)

 • 66.
  %(count)d browsers selected
 • vybraných prehliadačov: %(count)d
 • 67.
  close
 • Zatvoriť

  Translated byzdposter on 2012-07-23 (Report this user)

 • 68.
  Remove the 32 bpp setting and use 24 bpp instead. You can try to run shotfactory.py -vvv (for very very verbose output) to see the exact commands that the shotfactory script is trying to run.
 • Odstánte 32 bpp nastavenie a použite namiesto toho 24 bpp. Môžete spustiť shotfactory.py -vvv (pre veľmi, ale veľmi stručný výpis) aby ste videli presné príkazy, ktoré sa skript továrne na screenshoty snaží spustiť.

  Translated bydrexit on 2012-08-24 (Report this user)

 • 69.
  My Account
 • Môj účet

  Translated bybabicvm on 2010-06-04 (Report this user)

 • 70.
  Back to Homepage
 • Späť na hlavnú stránku

  Translated byquickparser on 2010-06-04 (Report this user)

< Prev 1...  5 6 7 8 9 10 ... 85 Next >