< Prev 1...  5 6 7 8 9 10 ... 85 Next >
 • 61.
  Click on the error code for documentation, or the error message to see the screenshot.
 • Kliknite na chybový kód pre dokumentáciu alebo na chybovú správu pre zobrazenie screenshotu.

  Translated bydrexit on 2010-07-04 (Report this user)

 • 62.
  Send a Message
 • Poslať správu

  Translated byzdposter on 2010-06-04 (Report this user)

 • 63.
  Thank you for visiting this page. We are currently working on it at the moment but we will try our best to launch it soon. Please come back again later.
 • Ďakujem Vám za návštevu tejto stránky. Práve na nej pracujeme, ale urobíme všetko pre to, aby bola čo najskôr dostupná. Vráťte sa prosím znovu neskôr.

  Translated byquickparser on 2012-07-15 (Report this user)

 • 64.
  What happened?
 • Čo sa stalo?

  Translated bydrexit on 2010-06-13 (Report this user)

 • 65.
  Update
 • Aktualizácia

  Translated bydrexit on 2010-06-14 (Report this user)

 • 66.
  Your screenshot requests have expired.
 • Vaše požiadavky na screenshoty vypršali.
 • 67.
  No websites found.
 • Nenašli sa žiadne webstránky.

  Translated byquickparser on 2010-06-14 (Report this user)

 • 68.
  Website Description
 • Popis web stránky

  Translated byzdposter on 2011-09-16 (Report this user)

 • 69.
  %(hours)d h
 • %(hours)d h
 • 70.
  Priority Processing
 • Prioritné vybavovanie

  Translated bydrexit on 2010-06-14 (Report this user)

< Prev 1...  5 6 7 8 9 10 ... 85 Next >