< Prev 1...  5 6 7 8 9 10 ... 85 Next >
 • 61.
  Register this browser for screenshots?
 • Zaregistrovať tento prehliadač pre screenshoty?
 • 62.
  Loading
 • Načítava sa
 • 63.
  Your activation link is incorrect.
 • Váš aktivačný odkaz je nesprávny.

  Translated byquickparser on 2010-06-04 (Report this user)

 • 64.
  Password retrieval for your Browsershots account
 • Obnova hesla pre váš Browsershots účet

  Translated bydrexit on 2010-06-25 (Report this user)

 • 65.
  ID
 • ID

  Translated byquickparser on 2010-06-13 (Report this user)

 • 66.
  No link partners available. <a href="/links/add">Click here</a> to become our link partner.
 • Žiadni partneri odkazov nie sú dostupní. Kliknite sem a staňte sa našim parnerom odkazov.

  Translated byquickparser on 2011-09-16 (Report this user)

 • 67.
  There is a dialog box in front of the browser window.
 • Pred oknom prehliadača je dialógové okno.
 • 68.
  You may also write an article about us, send out a tweet, or recommend it to all designers you know.
 • Môžete o nás tiež napísať článok, poslať tweet alebo nás odporučiť všetkým dizajnérom, ktorích poznáte.

  Translated bydrexit on 2011-09-08 (Report this user)

 • 69.
  The following problems were reported manually.
 • Nasledujúce problémy boli nahlásané manuálne.

  Translated bydrexit on 2010-06-13 (Report this user)

 • 70.
  Recent Factory Errors
 • Posledné chyby stroja
< Prev 1...  5 6 7 8 9 10 ... 85 Next >