< Prev 1...  5 6 7 8 9 10 ... 85 Next >
 • 61.
  Report a problem with this screenshot?
 • Nahlásiť problém s týmto screenshotom?
 • 62.
  Other pages on the same domain
 • Ďalšie stránky na rovnakej doméne
 • 63.
  Maximum attempts for resending activation email reached
 • Bol dosiahnutý maximálny počet pokusov o poslanie aktivačného emailu

  Translated byquickparser on 2010-06-04 (Report this user)

 • 64.
  Errors per hour
 • Chýb za hodinu

  Translated bydrexit on 2010-06-13 (Report this user)

 • 65.
  Link Code
 • Kód
 • 66.
  Browsershots has a multi-language interface to make it more personal for all users around the world. If you would like to help us do some translations, please drop a message to <a href="mailto:translate@browsershots.org">translate@browsershots.org</a>
 • Browsershots má viacjazyčné rozhranie prispôsobené pre každého používateľa po celom svete. Ak by ste nám chceli pomôcť s prekladmi, pošlite nám prosím správu na translate@browsershots.org

  Translated byquickparser on 2010-06-14 (Report this user)

 • 67.
  As with most open-source projects, positive feedback from visitors can be a great motivation factor.
 • Ako pre väčšinu open-source projektov, pozitívny feedback od užívateľov môže byť skvelou motiváciou.

  Translated bydrexit on 2010-07-04 (Report this user)

 • 68.
  Admin
 • Admin

  Translated byzdposter on 2010-06-04 (Report this user)

 • 69.
  Close
 • Zatvoriť

  Translated byzdposter on 2010-06-04 (Report this user)

 • 70.
  Codename
 • Kódové označenie
< Prev 1...  5 6 7 8 9 10 ... 85 Next >