< Prev 1...  5 6 7 8 9 10 ... 85 Next >
 • 61.
  On Mac, it's possible to run the screenshot factory in the background, using fast user switching and a separate user account.
 • Na Macu môžete screenshot továreň spustiť v pozadí za použitia rýchleho prepínania užívateľov a speratátnych užívateľských účtov.

  Translated bydrexit on 2012-08-24 (Report this user)

 • 62.
  Home
 • Domov
 • 63.
  Uploads per hour
 • Nahratí za hodinu
 • 64.
  Request Groups
 • Skupiny požiadavok

  Translated bydrexit on 2010-06-25 (Report this user)

 • 65.
  The captcha code has expired.
 • Captcha kód vypršal.

  Translated byquickparser on 2010-06-04 (Report this user)

 • 66.
  Username must begin with an alphabetic character.
 • Používateľské meno musí začínať s písmenom.

  Translated byzdposter on 2010-06-04 (Report this user)

 • 67.
  Change Email
 • Zmeniť email

  Translated byquickparser on 2010-06-04 (Report this user)

 • 68.
  Please write the bug report in English.
 • Prosím nahláste chybu v angličtine.

  Translated bydrexit on 2010-06-16 (Report this user)

 • 69.
  XML-RPC Interface
 • Xml-rpc rozhranie
 • 70.
  Change your billing address?
 • Zmeniť e-mailovú adresu
< Prev 1...  5 6 7 8 9 10 ... 85 Next >