< Prev 1...  78 79 80 81 82 ... 85 Next >
 • 791.
  Browsershots makes screenshots of your web design in different operating systems and browsers.
 • Browsershots robí screenshoty vašich webových dizajnov na rozličných operačných systémoch a prehliadačoch.

  Translated bydrexit on 2010-06-25 (Report this user)

 • 792.
  The default expiration time is 30 minutes, but you can extend it with a button on the website overview page.
 • Štandardný expiračný čas je 30 minút, no môžete ho predĺžiť použitím tlačidla v náhľade webstránky.

  Translated byquickparser on 2010-06-14 (Report this user)

 • 793.
  Too many votes for one design from same user.
 • Príliš veľa hlasov na jeden dizajn od toho istého užívateľa.

  Translated bydrexit on 2010-07-04 (Report this user)

 • 794.
  Forbidden
 • Zakázané

  Translated byzdposter on 2010-06-04 (Report this user)

 • 795.
  Updates
 • Aktualizácie
 • 796.
  Are you sure to remove "%(browser)s" from factory "%(factory)s" ?
 • Ste si istý, že chcete odstrániť %(browser)s" z továrne "%(factory)s" ?

  Translated bydrexit on 2012-08-24 (Report this user)

 • 797.
  Quick Links
 • Rýchle odkazy

  Translated bydrexit on 2010-06-13 (Report this user)

 • 798.
  Default Only
 • Iba predvolené
 • 799.
  Locked
 • Zamknuté
 • 800.
  Please use the codes below and keep the link text or alt text intact.
 • Prosím použite nižšie uvedené kódy a nechajte text odkazu alebo alternatívny text neporušený.

  Translated byjack37 on 2011-09-16 (Report this user)

< Prev 1...  78 79 80 81 82 ... 85 Next >