< Prev 1...  78 79 80 81 82 ... 85 Next >
 • 791.
  Page Loaded
 • Stránka načítaná
 • 792.
  Preset has been updated successfully.
 • Predvoľba bola úspešne aktualizovaná.

  Translated bydrexit on 2010-06-14 (Report this user)

 • 793.
  Password retrieval request is invalid.
 • Požiadavka na získanie hesla je neplatná.

  Translated byzdposter on 2010-06-04 (Report this user)

 • 794.
  Bookmark, blog and spread the word
 • Vytvorte si záložku, blogujte a píšte o nás

  Translated bydrexit on 2010-06-13 (Report this user)

 • 795.
  Screen Width
 • Šířka obrazovky
 • 796.
  Submit your web design to our gallery
 • Pridajte svoj web dizajn do našej galérie.

  Translated bydrexit on 2010-06-13 (Report this user)

 • 797.
  Your PayPal email address is %(paypal_email)s.
 • Vaša PayPal e-mail adresa je %(paypal_email)s.

  Translated bydrexit on 2010-06-13 (Report this user)

 • 798.
  Color Depths
 • Farebné hĺbky
 • 799.
  Someone, hopefully you, requested to reset password for your account at %(domain)s using this email address.
 • Niekto, dúfajme, že vy, požiadal o reset hesla pre Váš účet v %(domain)s pomocou tejto emailovej adresy.

  Translated byquickparser on 2010-06-04 (Report this user)

 • 800.
  Preset %(preset_name)s created.
 • Predvoľba %(preset_name)s bola vytvorená.

  Translated bydrexit on 2010-06-21 (Report this user)

< Prev 1...  78 79 80 81 82 ... 85 Next >