< Prev 1...  78 79 80 81 82 ... 85 Next >
 • 791.
  Domain (%(domain)s) is not qualified to be accepted into our link directory.
 • Doména (%(domain)s) nie je kvalifikovaná a nemôže byť pridaná do nášho adresára odkazov.

  Translated byquickparser on 2011-09-16 (Report this user)

 • 792.
  Please follow the instructions in that message to reset your password.
 • Postupujte prosím podľa inštrukcií uvedených v tej správe a resetujte si svoje heslo.

  Translated byquickparser on 2010-06-14 (Report this user)

 • 793.
  You must specify a numeric request group ID.
 • Musíte zadať číselné id skupiny pre požiadavky.
 • 794.
  on %(date)s
 • v %(date)s

  Translated bydrexit on 2010-06-16 (Report this user)

 • 795.
  Enter your username or email address below, if you remember either of them.
 • Zadaj svoje užívateľské meno alebo emailovú adresu nižšie, ak si niektorú z nich pamätáš.

  Translated byStano110 on 2012-07-23 (Report this user)

 • 796.
  Uploaded
 • Nahraté
 • 797.
  Rating
 • Spúšťa sa
 • 798.
  The page is not finished loading.
 • Stránka sa nenačítala celá.
 • 799.
  Someone, hopefully you, requested to reset password for your account at %(domain)s using this email address.
 • Niekto, dúfajme, že vy, požiadal o reset hesla pre Váš účet v %(domain)s pomocou tejto emailovej adresy.

  Translated byquickparser on 2010-06-04 (Report this user)

 • 800.
  There were already %(count)d screenshot requests for %(domain)s today.
 • Dnes už bolo zaslaných %(count)d požiadaviek na screenshoty pre %(domain)s.
< Prev 1...  78 79 80 81 82 ... 85 Next >