< Prev 1...  80 81 82 83 84 85 Next >
 • 801.
  Activate Link
 • Aktivovať odkaz

  Translated byzdposter on 2011-09-16 (Report this user)

 • 802.
  Failed to add screen size.
 • Nepodarilo sa pridať veľkosť obrazovky.

  Translated bydrexit on 2010-06-13 (Report this user)

 • 803.
  This will overwrite the settings for preset "%(preset_name)s".
 • Týmto prepíšete nastavenia pre predvoľbu "%(preset_name)s".

  Translated bydrexit on 2010-06-28 (Report this user)

 • 804.
  %(count)d failed
 • %(count)d zlyhalo
 • 805.
  If you have some cheap bandwidth and a computer that is running most of the time, set up a factory and let it start making screenshots.
 • Ak máte dostupný interent a počítač, ktorý beží skoro celý deň, tak si vytvorte vašu továreň a začnite robiť screenshoty aj vy.

  Translated bydrexit on 2011-09-08 (Report this user)

 • 806.
  N/A (No Presets)
 • N/A (Žiadne predvoľby)

  Translated bydrexit on 2010-06-21 (Report this user)

 • 807.
  No problems were reported for this factory.
 • Žiadne problémy neboli nahlásané pre túto stanicu.

  Translated bydrexit on 2010-06-13 (Report this user)

 • 808.
  There were already %(count)d screenshot requests for this website today.
 • Dnes už bolo zaslaných %(count)d požiadaviek na screenshoty pre túto stránku.
 • 809.
  pixels
 • pixelov

  Translated bydrexit on 2010-06-13 (Report this user)

 • 810.
  This service is for HTML or XHTML content.
 • Táto služba je pre HTML alebo XHTML obsah.

  Translated bydrexit on 2010-06-13 (Report this user)

< Prev 1...  80 81 82 83 84 85 Next >