< Prev 1...  80 81 82 83 84 85 Next >
 • 801.
  Java
 • Java
 • 802.
  Frequently Asked Questions
 • Často kladené otázky

  Translated bybabicvm on 2010-06-04 (Report this user)

 • 803.
  Could not send HTTP request to %(hostname)s.
 • Nepodarilo sa poslať http požiadavku na %(hostname)s.
 • 804.
  Remove color depth
 • Odobrať hĺbku farby.

  Translated bydrexit on 2010-06-13 (Report this user)

 • 805.
  bits per pixel
 • bitov na pixel
 • 806.
  If you have trouble receiving email from us, you may log into your account with your username and password and choose a new emaill address.
 • Ak máte problém s prijatím nášho emailu, môžete sa pomocou svojho používateľského mena a hesla prihlásiť do svojho účtu a zvoliť si inú emailovú adresu.

  Translated byquickparser on 2010-06-28 (Report this user)

 • 807.
  Your PayPal email address is %(paypal_email)s.
 • Vaša PayPal e-mail adresa je %(paypal_email)s.

  Translated bydrexit on 2010-06-13 (Report this user)

 • 808.
  Edit
 • Upraviť

  Translated byzdposter on 2010-06-04 (Report this user)

 • 809.
  Problems per day
 • Problémov za deň

  Translated bydrexit on 2010-06-13 (Report this user)

 • 810.
  You can use our screenshot factory reference implementation in Python, or you can write your own in your favorite programming language.
 • Môžete použiť našu implementáciu pre screenshot továreň v Pythone alebo si môžete napísať svoju vlastnú vo vašom obľúbenom programovacom jazyku.

  Translated bydrexit on 2012-08-24 (Report this user)

< Prev 1...  80 81 82 83 84 85 Next >