< Prev 1...  80 81 82 83 84 85 Next >
 • 801.
  Contribute
 • Prispejte

  Translated byquickparser on 2010-06-08 (Report this user)

 • 802.
  Recent Screenshots
 • Posledné screenshoty
 • 803.
  Internal Server Error
 • Vnútorná chyba servera

  Translated bybabicvm on 2010-06-04 (Report this user)

 • 804.
  The best solution on Linux or Mac OS is to create a simple shell script with your desired options, make it executable (chmod a+x), put it somewhere on your PATH and then use the name of the shell script as the browser command.
 • Najlepšie rišenie pre Linus alebo Mac OS je vytvorenie jednoduchého shell skriptu s vami zvolenými nastaveniami, spraviť ho vyknateľný (chmod a+x), umiestniť ho niekde na váš PATH a potom použiť názov shell skriptu ako príkaz prehliadača.

  Translated bydrexit on 2012-08-24 (Report this user)

 • 805.
  Thank you for contacting us! Our staff read every message and will get back to you if necessary.
 • Vďaka za kontaktovanie! Náš personál číta každú správa a bude Vás kontaktovať, ak to bude potrebné.

  Translated byzdposter on 2010-06-04 (Report this user)

 • 806.
  Can I use my computer while the ShotFactory is running?
 • Môžem používať svoj počítač počas toho, ako beží ShotFactory?

  Translated bydrexit on 2010-06-13 (Report this user)

 • 807.
  This is not %(browser)s.
 • Toto nie je %(browser)s.
 • 808.
  Failed to add color depth.
 • Nepodarilo sa pridať hĺbku farby.

  Translated bydrexit on 2010-06-13 (Report this user)

 • 809.
  Started
 • Spustené
 • 810.
  No screenshots recently uploaded from this factory.
 • Žiadne screenshoty neboli nahrané z tejto stanice.

  Translated bydrexit on 2010-06-13 (Report this user)

< Prev 1...  80 81 82 83 84 85 Next >