< Prev 1...  80 81 82 83 84 85 Next >
 • 811.
  XML-RPC Interface
 • Xml-rpc rozhranie
 • 812.
  The activation key for your account has expired. Activation keys are only valid for %(days)d days.
 • Platnosť aktivačného kľúča pre váš účet vypršala. Aktivačný kľúč je platný iba %(days)d dní.

  Translated byquickparser on 2010-06-04 (Report this user)

 • 813.
  Uploads per day
 • Nahratí za deň
 • 814.
  My menu appears twice in the screenshots. Why?
 • Moje menu sa nachádza dva krát na screenshote. Prečo?

  Translated bydrexit on 2010-06-21 (Report this user)

 • 815.
  Anonymous screenshot requests are not allowed.
 • Anonymné požiadavky nie sú povolené.
 • 816.
  Suggest a new feature
 • Navrhnite novú vlastnosť

  Translated byzdposter on 2010-06-04 (Report this user)

 • 817.
  HTML code is not allowed in description.
 • V popise nie je dovolené používať HTML kód.

  Translated byquickparser on 2011-09-16 (Report this user)

 • 818.
  Updates
 • Aktualizácie
 • 819.
  What happened?
 • Čo sa stalo?

  Translated bydrexit on 2010-06-13 (Report this user)

 • 820.
  Where do you get all those different machines?
 • Odkadiaľ máte všetky tieto odlišné stanice?

  Translated bydrexit on 2010-06-25 (Report this user)

< Prev 1...  80 81 82 83 84 85 Next >