< Prev 1...  80 81 82 83 84 85 Next >
 • 811.
  Password retrieval request is invalid.
 • Požiadavka na získanie hesla je neplatná.

  Translated byzdposter on 2010-06-04 (Report this user)

 • 812.
  Remove Preset
 • Odstrániť predvoľbu

  Translated bydrexit on 2010-06-14 (Report this user)

 • 813.
  Flash versions
 • Verzie flash
 • 814.
  Click here for results from previous screenshot requests:
 • Kliknite sem pre výsledky z predchádzajúcich požiadaviek:
 • 815.
  Thank you for supporting the Browsershots project!
 • Ďakujeme, že podporujete Browsershots projekt!

  Translated bydrexit on 2010-06-13 (Report this user)

 • 816.
  You have reached the maximum attempts for activating your account from your ip address.
 • Dosiahli ste maximálny počet pokusov pre aktivovanie Vášho účtu z Vašej IP adresy.

  Translated byquickparser on 2010-06-16 (Report this user)

 • 817.
  Thank you
 • Ďakujeme
 • 818.
  Domain (%(domain)s) is not indexed by Google. Maybe it is a new site or has been penalized by Google. Only reputable websites are accepted.
 • Doména (%(domain)s) nieje indexovaná v Googli. Možnože je to nový web, alebo je blokovaný v Googli. Iba uznávané weby sú akceptované.

  Translated byStano110 on 2012-07-15 (Report this user)

 • 819.
  Remove the 32 bpp setting and use 24 bpp instead. You can try to run shotfactory.py -vvv (for very very verbose output) to see the exact commands that the shotfactory script is trying to run.
 • Odstánte 32 bpp nastavenie a použite namiesto toho 24 bpp. Môžete spustiť shotfactory.py -vvv (pre veľmi, ale veľmi stručný výpis) aby ste videli presné príkazy, ktoré sa skript továrne na screenshoty snaží spustiť.

  Translated bydrexit on 2012-08-24 (Report this user)

 • 820.
  Uploaded
 • Nahraté
< Prev 1...  80 81 82 83 84 85 Next >