< Prev 1...  80 81 82 83 84 85 Next >
 • 821.
  Activate Link
 • Aktivovať odkaz

  Translated byzdposter on 2011-09-16 (Report this user)

 • 822.
  Uploaded
 • Nahraté
 • 823.
  If the queue is very long, your screenshot requests may expire before they can be processed.
 • Ak je rada veľmi dlhá, vaša žiadosť o screenshot môže vypršať predtým ako sa dostane na rad.

  Translated bydrexit on 2011-09-08 (Report this user)

 • 824.
  Where do you get all those different machines?
 • Odkadiaľ máte všetky tieto odlišné stanice?

  Translated bydrexit on 2010-06-25 (Report this user)

 • 825.
  This service is for HTML or XHTML content.
 • Táto služba je pre HTML alebo XHTML obsah.

  Translated bydrexit on 2010-06-13 (Report this user)

 • 826.
  Name may contain only lowercase letters, digits, underscore, hyphen.
 • Meno môže obsahovať iba písmena, číslice, podčiarkovníky a pomlčky.
 • 827.
  Previous
 • Predchádzajúci
 • 828.
  Operating System
 • Operačný systém
 • 829.
  Add browsers with fewer running instances or with large number of pending requests first in order to optimize overall waiting time for all browsers.
 • Pridajte prehliadače s menej bežiacimi žiadosťami alebo s vysokým počtom čakajúcich požiadaviek najskôr pre optimalizáciu celkového času čakania pre všetky prehliadače.

  Translated bydrexit on 2012-08-24 (Report this user)

 • 830.
  The captcha code has expired.
 • Captcha kód vypršal.

  Translated byquickparser on 2010-06-04 (Report this user)

< Prev 1...  80 81 82 83 84 85 Next >