< Prev 1...  80 81 82 83 84 85 Next >
 • 831.
  When you submit your web address, it will be added to the job queue.
 • Keď zadáte vašu stránku, bude pridaná do frontu pre spracovanie.
 • 832.
  %(count)d failed
 • %(count)d zlyhalo
 • 833.
  The current version 0.4 uses http://api.browsershots.org/xmlrpc/ for the screenshot factory API. You should install a package with "0.4" in the name, or check out the trunk from Subversion.
 • Aktuálna verzia 0.4 používa http://api.browsershots.org/xmlrpc/ pre screenshot továrenskú API. Môžete si nainštalovať balíček s názvom "0.4" v náve alebo si pozrieť úložisko subverzií.

  Translated bydrexit on 2012-08-24 (Report this user)

 • 834.
  Factory Added
 • Stanica pridaná

  Translated bydrexit on 2010-06-13 (Report this user)

 • 835.
  That's good because it gives some traffic, and it shows us that people like the idea.
 • Toto je dobré pretože to dáva prezeranosť a ukazuje nám to, že ľudia majú radi túto myšlienku.

  Translated bydrexit on 2010-06-13 (Report this user)

 • 836.
  Error code
 • Chybový kód
 • 837.
  Page Loaded
 • Stránka načítaná
 • 838.
  Invalid Request
 • Nesprávna požiadavka

  Translated bydrexit on 2012-08-19 (Report this user)

 • 839.
  Thank you. Problem has been submitted.
 • Ďakujeme Vám. Problém bol pridaný.

  Translated bydrexit on 2010-06-13 (Report this user)

 • 840.
  Troubleshooting
 • Riešenie problémov

  Translated bydrexit on 2010-06-13 (Report this user)

< Prev 1...  80 81 82 83 84 85 Next >