< Prev 1...  80 81 82 83 84 85 Next >
 • 831.
  Failed to add browser
 • Nepodarilo sa pridať prehliadač

  Translated byquickparser on 2010-06-15 (Report this user)

 • 832.
  Recent Screenshots
 • Posledné screenshoty
 • 833.
  Are your websites currently showcased by Browsershots?
 • Sú vaše weby aktuálne zobrazované Browserhotsom?

  Translated bydrexit on 2010-07-04 (Report this user)

 • 834.
  Sorry, the email address is not valid.
 • Ľutujem, ale e-mailová adresa nie je platná.

  Translated byzdposter on 2010-06-04 (Report this user)

 • 835.
  Access Denied
 • prístup odmietnutý
 • 836.
  Sponsor
 • Sponzor
 • 837.
  Hostname (lowercase)
 • Hostiteľ (malé písmená)
 • 838.
  Activation failed
 • Aktivácia zlyhala

  Translated byquickparser on 2010-06-04 (Report this user)

 • 839.
  Only for screenshot factories run by %(admin)s
 • Iba pre screenshotové stroje, ktoré spravuje %(admin)s
 • 840.
  Minor
 • Minor
< Prev 1...  80 81 82 83 84 85 Next >