< Prev 1...  6 7 8 9 10 11 ... 85 Next >
 • 71.
  The problem: cross-browser incompatibilities
 • Problém: Nekompatibilita medzi prehliadačmi

  Translated byquickparser on 2010-06-15 (Report this user)

 • 72.
  Factory Added
 • Stanica pridaná

  Translated bydrexit on 2010-06-13 (Report this user)

 • 73.
  Last
 • Posledný
 • 74.
  Java
 • Java
 • 75.
  For every problem report, there's probably 10 to 100 users who had the same problem but didn't report it.
 • Pre každé oznámenie problému je pravdepodobne 10 až 100 ďalších uživateľov, ktorí majú ten istý problém, ale nenahlásia ho.

  Translated bydrexit on 2012-08-24 (Report this user)

 • 76.
  User profiles
 • Používateľské profily
 • 77.
  for %(url)s
 • pre %(url)s
 • 78.
  Continue Browsing
 • Pokračovať v surfovaní

  Translated byjack37 on 2012-07-23 (Report this user)

 • 79.
  Someone, hopefully you, requested to reset password for your account at %(domain)s using this email address.
 • Niekto, dúfajme, že vy, požiadal o reset hesla pre Váš účet v %(domain)s pomocou tejto emailovej adresy.

  Translated byquickparser on 2010-06-04 (Report this user)

 • 80.
  on %(platform)s
 • na %(platform)s
< Prev 1...  6 7 8 9 10 11 ... 85 Next >