< Prev 1...  6 7 8 9 10 11 ... 85 Next >
 • 71.
  If you have some cheap bandwidth and a computer that is running most of the time, set up a factory and let it start making screenshots.
 • Ak máte dostupný interent a počítač, ktorý beží skoro celý deň, tak si vytvorte vašu továreň a začnite robiť screenshoty aj vy.

  Translated bydrexit on 2011-09-08 (Report this user)

 • 72.
  %(count)d starting
 • začína %(count)d
 • 73.
  Pay for priority processing service
 • Zaplatte za prioritné vybavenie vašich požiadaviek

  Translated bydrexit on 2010-06-13 (Report this user)

 • 74.
  Login Required
 • Vyžadované prihlásenie
 • 75.
  If NOTHING found in junk/spam folder, you may log in with your username and password, change a new email address and request a resend.
 • Ak v priečinku odpadky/spam nenájdete NIČ, môžete sa prihlásiť so svojím používateľským menom a heslom, zmeniť si emailovú adresu na novú a požiadať o opätovné poslanie.

  Translated byquickparser on 2010-06-04 (Report this user)

 • 76.
  Priority Processing
 • Prioritné vybavovanie

  Translated bydrexit on 2010-06-14 (Report this user)

 • 77.
  This name is reserved.
 • Toto meno je rezervované.
 • 78.
  Please enter the code in the image below.
 • Zadajte prosím kód na obrázku nižšie.

  Translated byquickparser on 2010-06-04 (Report this user)

 • 79.
  The default load limit is 1.0, but you can change it with the command line option -l.
 • Predvolený limit načítania je 1.0, avšak môžete ho zmeniť cez príkaz -l v príkazovom riadku.

  Translated bydrexit on 2010-06-28 (Report this user)

 • 80.
  Website Title
 • Názov web stránky

  Translated byzdposter on 2011-09-16 (Report this user)

< Prev 1...  6 7 8 9 10 11 ... 85 Next >