< Prev 1...  7 8 9 10 11 12 ... 85 Next >
 • 81.
  Link Code
 • Kód
 • 82.
  Click on the error code for documentation, or the error message to see the screenshot.
 • Kliknite na chybový kód pre dokumentáciu alebo na chybovú správu pre zobrazenie screenshotu.

  Translated bydrexit on 2010-07-04 (Report this user)

 • 83.
  %(time_length)s ago
 • pred %(time_length)s

  Translated bydrexit on 2012-08-24 (Report this user)

 • 84.
  Remember me
 • Zapamätať si ma

  Translated byquickparser on 2010-06-05 (Report this user)

 • 85.
  Whitespace is not permitted.
 • Medzera nie je povolená.

  Translated bydrexit on 2010-06-13 (Report this user)

 • 86.
  The URL to your link page is not valid.
 • URL odkaz na stránku, ktorú ste odoslali, nie je platný.

  Translated byzdposter on 2011-09-16 (Report this user)

 • 87.
  Submit your web design to our gallery
 • Pridajte svoj web dizajn do našej galérie.

  Translated bydrexit on 2010-06-13 (Report this user)

 • 88.
  If NOTHING found in junk/spam folder, you may log in with your username and password, change a new email address and request a resend.
 • Ak v priečinku odpadky/spam nenájdete NIČ, môžete sa prihlásiť so svojím používateľským menom a heslom, zmeniť si emailovú adresu na novú a požiadať o opätovné poslanie.

  Translated byquickparser on 2010-06-04 (Report this user)

 • 89.
  Access Denied
 • prístup odmietnutý
 • 90.
  Please <a href="mailto:support@browsershots.org">let us know if</a> you have questions or feedback.
 • Prosím, dajte nám vedieť ak máte otázky alebo feedback.

  Translated bydrexit on 2012-08-24 (Report this user)

< Prev 1...  7 8 9 10 11 12 ... 85 Next >