< Prev 1...  7 8 9 10 11 12 ... 85 Next >
 • 81.
  Problem report should be shorter than 200 characters.
 • Nahlásenie problému môže byť kratšie ako 200 znakov.

  Translated bydrexit on 2010-06-16 (Report this user)

 • 82.
  Factory error messages
 • Chybové hlásenia stroja
 • 83.
  Uploads per day
 • Nahratí za deň
 • 84.
  This will overwrite the settings for preset "%(preset_name)s".
 • Týmto prepíšete nastavenia pre predvoľbu "%(preset_name)s".

  Translated bydrexit on 2010-06-28 (Report this user)

 • 85.
  For security reasons, the browser command must not contain whitespace or start with a slash. The purpose of this mechanism is to avoid commands like rm -rf / or /tmp/rootkit.
 • Z bezpečnostných dôvodov, príkazový riadok prehliadača nesmie obsahovať voľné miesta albo začínať lomítkom. Účelom tohto mechanizmu je vyhnúť sa prízakom ako rm -rf / or /tmp/rootkit.

  Translated bydrexit on 2012-08-24 (Report this user)

 • 86.
  Color Scheme
 • Farebná hĺbka
 • 87.
  This service is for HTML or XHTML content.
 • Táto služba je pre HTML alebo XHTML obsah.

  Translated bydrexit on 2010-06-13 (Report this user)

 • 88.
  Hashkey
 • Hashovací kľúč
 • 89.
  Value %d is too big.
 • Hodnota %d je príliš veľká.
 • 90.
  Some people have already added Browsershots to their <a href="http://www.delicious.com" target="_blank">Delicious</a> bookmarks, and some have blogged about it.
 • Niektorí ľudia si pridali Browsershots do ich záložiek na Delicious a niektorí o webe zablogovali.

  Translated bydrexit on 2012-08-24 (Report this user)

< Prev 1...  7 8 9 10 11 12 ... 85 Next >