< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 85 Next >
 • 1.
  Browser Removed!
 • Prehliadač odstránený!

  Translated bydrexit on 2012-08-19 (Report this user)

 • 2.
  You have already requested %(count)d screenshots for this website today.
 • Dnes ste už požiadali o %(count)d screenshotov pre túto stránku.
 • 3.
  How long will my screenshots stay on the server?
 • Ako dlho zostanú moje screenshoty na servery?

  Translated bydrexit on 2010-06-13 (Report this user)

 • 4.
  Run a screenshot factory
 • Rozbehnúť stanicu

  Translated bydrexit on 2010-06-21 (Report this user)

 • 5.
  Administrator
 • Administrátor
 • 6.
  The URL to your link page is not valid.
 • URL odkaz na stránku, ktorú ste odoslali, nie je platný.

  Translated byzdposter on 2011-09-16 (Report this user)

 • 7.
  Unsubscribed!
 • Odhlásený!

  Translated byStano110 on 2012-07-23 (Report this user)

 • 8.
  Date
 • Dátum
 • 9.
  For example, you could save the following in /usr/local/bin/opera-newpage and then enter opera-newpage in the browser command field:
 • Pre príklad, môžete to uložiť v /usr/local/bin/opera-newpage a potom napísať opera-newpage v príkazovom riadku prehliadača.

  Translated bydrexit on 2010-07-04 (Report this user)

 • 10.
  Recent
 • Najnovšie

  Translated bydrexit on 2010-06-13 (Report this user)

< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 85 Next >