< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 85 Next >
 • 1.
  Unsafe command.
 • Nebezpečný príkaz.

  Translated bydrexit on 2010-06-16 (Report this user)

 • 2.
  Errors per day
 • Chýb za deň
 • 3.
  Add this link to remove "nofollow" tag of your link on %(url)s
 • Pridajte tento odkaz pre odstránenie značky "nofollow" Vášho odkazu na %(url)s

  Translated byjack37 on 2011-09-16 (Report this user)

 • 4.
  Last Upload
 • Posledné nahratie
 • 5.
  If you find a problem, please report it to us using <a href="/contact/reportbug">this form</a>.
 • Ak objavíte problém, prosím nahláste ho použitím tohto formulára.

  Translated bydrexit on 2011-09-08 (Report this user)

 • 6.
  Age
 • Vek
 • 7.
  Please write the bug report in English.
 • Prosím nahláste chybu v angličtine.

  Translated bydrexit on 2010-06-16 (Report this user)

 • 8.
  Show Status
 • Ukáž status

  Translated bydrexit on 2010-06-13 (Report this user)

 • 9.
  Account not activated
 • Účet nie je aktivovaný

  Translated byquickparser on 2010-06-04 (Report this user)

 • 10.
  Could not get page content from %(hostname)s.
 • Nepodarilo sa získať obsah stránky z %(hostname)s.
< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 85 Next >