< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 85 Next >
 • 1.
  Domain (%(domain)s) is not qualified to be accepted into our link directory.
 • Doména (%(domain)s) nie je kvalifikovaná a nemôže byť pridaná do nášho adresára odkazov.

  Translated byquickparser on 2011-09-16 (Report this user)

 • 2.
  Please contact the <a href="mailto:webmaster@browsershots.org">server administrator</a> and inform them of the time the error occurred, and anything you might have done that may have caused the error.
 • Kontaktujte prosím administrátora servera a informujte ho o čase výskytu chyby, prípadne popíšte vykonané kroky, ktoré mohli chybu spôsobiť.

  Translated byquickparser on 2010-06-04 (Report this user)

 • 3.
  Domain
 • Doména
 • 4.
  Screen Sizes
 • Veľkosti obrazoviek
 • 5.
  Cancel
 • Zrušiť

  Translated byzdposter on 2010-06-04 (Report this user)

 • 6.
  Click to view it in action.
 • Kliknite pre zobrazenie v akcii.

  Translated byjack37 on 2011-09-16 (Report this user)

 • 7.
  The two passwords you entered did not match.
 • Dve heslá, ktoré ste vložili nie sú zhodné.

  Translated byzdposter on 2010-06-04 (Report this user)

 • 8.
  If you have any idea for improvement, please <a href="/contact">let us know.</a>
 • Ak máte nejaký nápad na zlepšenie, dajte nám vedieť.

  Translated byquickparser on 2010-06-14 (Report this user)

 • 9.
  This saves your time to get screenshots and help us pay off some development and hosting cost.
 • Toto šetrí váš čas, ktorý je potrebný na obdržanie screenshotov a nám pomáha zaplatiť náklady spojené s prevádzkovaním služby.

  Translated bydrexit on 2011-09-08 (Report this user)

 • 10.
  Thank you
 • Ďakujeme
< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 85 Next >