< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 85 Next >
 • 1.
  Could not resolve IP address for %(hostname)s.
 • Nedpodarilo sa zistiť ip adresu %(hostname)s.
 • 2.
  Extend
 • Predĺžiť
 • 3.
  Update browser configurations for "%(browser_name)s"
 • Aktualizovať konfiguráciu prehliadača pre "%(browser_name)s"

  Translated bydrexit on 2010-06-28 (Report this user)

 • 4.
  "%(browser)s" has been removed from factory "%(factory)s"!
 • "%(browser)s" bol odstránený z továrne "%(factory)s"!

  Translated bydrexit on 2012-08-24 (Report this user)

 • 5.
  The email address you entered is invalid.
 • Vami uvedená emailová adresa je neplatná.

  Translated byquickparser on 2010-06-25 (Report this user)

 • 6.
  Browser Group
 • Skupina prehliadačov
 • 7.
  A main link to Browsershots homepage is required to complete the link exchange.
 • Hlavný link na Browsershots domovskú stránku je požadovaný pre dokončenie výmeny linkov.

  Translated bydrexit on 2012-08-24 (Report this user)

 • 8.
  Please follow the instructions in that message to reset your password.
 • Postupujte prosím podľa inštrukcií uvedených v tej správe a resetujte si svoje heslo.

  Translated byquickparser on 2010-06-14 (Report this user)

 • 9.
  Latest Searches
 • Najposlednejšie vyhľadávania

  Translated bydrexit on 2010-06-13 (Report this user)

 • 10.
  If you have any idea for improvement, please <a href="/contact">let us know.</a>
 • Ak máte nejaký nápad na zlepšenie, dajte nám vedieť.

  Translated byquickparser on 2010-06-14 (Report this user)

< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 85 Next >