< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 85 Next >
 • 1.
  User profile
 • Používateľský profil
 • 2.
  Loading
 • Načítava sa
 • 3.
  No screenshots recently uploaded from this factory.
 • Žiadne screenshoty neboli nahrané z tejto stanice.

  Translated bydrexit on 2010-06-13 (Report this user)

 • 4.
  The billing address has too many lines.
 • Táto emailová adresa sa už používa.
 • 5.
  Successfully added 1 browser.
 • 1 prehliadač bol úspešne pridaný.

  Translated bydrexit on 2010-06-14 (Report this user)

 • 6.
  Pay with Paypal, all major credit card accepted, we don't have your credit card information.
 • Zaplatte cez PayPal, všetky kreditné karty sú akceptované, nemáme informácie o vašej kreditnej karte.

  Translated bydrexit on 2010-06-13 (Report this user)

 • 7.
  Request a new screenshot of %(browser_name)s %(major)s.%(minor)s on %(platform_name)s?
 • Požiadať o nový screenshot z %(browser_name)s %(major)s.%(minor)s na %(platform_name)s?

  Translated bydrexit on 2011-09-08 (Report this user)

 • 8.
  Public beta test started in February 2005. The first public release was in March 2005. The project was rewritten completely between v0.2.6 and v0.3-alpha1, and again for v0.4-beta1 (transition to the Django framework).
 • Verejný beta test začal vo februári 2005. Prvé verejné vydanie bolo v marci 2005. Projekt bol kompletne prepísaný predi verziami v0.2.6 a v0.3-alpha1 a znovu pre verziu v0.4-beta 1 (prechod na Django framework).

  Translated bydrexit on 2012-08-24 (Report this user)

 • 9.
  Screen Size
 • Veľkosť obrazovky
 • 10.
  If you want to run a screenshot factory, see <a href="/documentation#HowToCreateANewScreenshotFactory">How To Create A New Screenshot Factory</a>
 • Keď chcete rozbehnúť screenshot stanicu pozrite si Ako Vytvoriť Novú Screenshot Stanicu

  Translated bydrexit on 2010-07-04 (Report this user)

< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 85 Next >