< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 85 Next >
 • 1.
  Banner
 • Banner/Reklama

  Translated bydrexit on 2010-06-14 (Report this user)

 • 2.
  Preset has been removed.
 • Predvoľba bola odstránená.

  Translated bydrexit on 2010-06-14 (Report this user)

 • 3.
  Extend
 • Predĺžiť
 • 4.
  Operating System
 • Operačný systém
 • 5.
  XML-RPC Methods
 • XML-RPC Metódy

  Translated bydrexit on 2010-06-13 (Report this user)

 • 6.
  Please don't change above link text or alt text but you may add additional text to the link if you like.
 • Prosím nemeňte hore uvedený text odkazu alebo alternatívny text, ale môžete pridať doplnkový text do odkazu ak chcete.

  Translated byjack37 on 2011-09-16 (Report this user)

 • 7.
  Main link verified. %(count)d additional links verified.
 • Hlavný odkaz preverený. Počet ďalších preverených odkazov: %(count)d.

  Translated byquickparser on 2011-09-16 (Report this user)

 • 8.
  Troubleshooting
 • Riešenie problémov

  Translated bydrexit on 2010-06-13 (Report this user)

 • 9.
  Billing Address
 • E-mailová adresa
 • 10.
  Verify Here
 • Overiť tu

  Translated bybabicvm on 2010-06-04 (Report this user)

< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 85 Next >