< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 85 Next >
 • 1.
  If you want to improve the software, fix bugs or add features, you can download or checkout the source from http://svn.browsershots.org/ and send patches to johann@browsershots.org.
 • Ak chcete vylepšiť software, napraviť chyby alebo pridať možnosti, môžete si stiahnuť zdrojový kód z http://svn.browsershots.org/ a odoslať riešenia na johann@browsershots.org.

  Translated bydrexit on 2012-08-24 (Report this user)

 • 2.
  The last poll came from this IP address.
 • Posledná požiadavka prišla z tejto ip adresy.
 • 3.
  Add additional links to our inner pages will remove "nofollow" tags of your link in the tag pages of our directory.
 • Pridanie ďalších odkazov na naše vnútorné stránky odstráni "nofollow" značky Vášho odkazu na stránke značiek v našom adresári odkazov.

  Translated byquickparser on 2012-07-15 (Report this user)

 • 4.
  Hide?
 • Skryť?

  Translated bydrexit on 2010-06-13 (Report this user)

 • 5.
  The source code for this project is available from the Subversion repositories or in the released ZIP files.
 • Zdrojový kód tohto projketu je možné si stiahnuť zo zoznamu alebo vo vydanom ZIP zúbore.

  Translated bydrexit on 2010-07-04 (Report this user)

 • 6.
  Source Code
 • Zdrojový kód
 • 8.
  %(min_interval)s to %(max_interval)s
 • %(min_interval)s až %(max_interval)s
 • 9.
  This email address is already in use. Please supply a different email address.
 • Táto emailová adresa sa už používa. Zadajte prosím inú.

  Translated byquickparser on 2010-06-04 (Report this user)

 • 10.
  If NOTHING found in junk/spam folder, you may log in with your username and password, change a new email address and request a resend.
 • Ak v priečinku odpadky/spam nenájdete NIČ, môžete sa prihlásiť so svojím používateľským menom a heslom, zmeniť si emailovú adresu na novú a požiadať o opätovné poslanie.

  Translated byquickparser on 2010-06-04 (Report this user)

< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 85 Next >