< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 85 Next >
 • 1.
  A language pack needs to be installed.
 • Je potrebné nainštalovať balík jazykov.
 • 2.
  Requests
 • Požiadaviek
 • 3.
  <em>Questions?</em> Please write to <a href="mailto:priority@browsershots.org">priority@browsershots.org</a> and we will be happy to assist you.
 • Otázky? prosím napíšte na priority@browsershots.org a určite vám odpovieme.

  Translated bydrexit on 2010-06-25 (Report this user)

 • 4.
  Seconds between screenshot request and upload.
 • Počet sekúnd medzi požiadavkou screenshotu a nahraním.
 • 5.
  New Email
 • Nový email

  Translated byquickparser on 2010-06-04 (Report this user)

 • 6.
  Back to Homepage
 • Späť na hlavnú stránku

  Translated byquickparser on 2010-06-04 (Report this user)

 • 7.
  If you are not able to receive the activation email from us, please click on the button below to change for a new email address.
 • Ak nedokážete prijať náš aktivačný email, kliknite prosím na tlačidlo nižšie a zvoľte si novú emailovú adresu.

  Translated byquickparser on 2010-07-04 (Report this user)

 • 8.
  This is not the requested operating system.
 • Toto nie je požadovaný operačný systém.
 • 9.
  Register this browser for screenshots?
 • Zaregistrovať tento prehliadač pre screenshoty?
 • 10.
  We will send an activation email to your new email address.
 • Pošleme Vám aktivačný email na Vašu novú emailovú adresu.

  Translated byquickparser on 2010-06-13 (Report this user)

< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 85 Next >