< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 85 Next >
 • 1.
  Request
 • Požiadavka
 • 2.
  Your Website URL
 • URL vašej web stránky

  Translated byzdposter on 2011-09-16 (Report this user)

 • 3.
  Problem report should be shorter than 200 characters.
 • Nahlásenie problému môže byť kratšie ako 200 znakov.

  Translated bydrexit on 2010-06-16 (Report this user)

 • 4.
  Again
 • Znovu

  Translated byquickparser on 2010-06-04 (Report this user)

 • 5.
  View factory details
 • Pozrite si detaily stanice

  Translated bydrexit on 2010-06-13 (Report this user)

 • 6.
  Change your billing address?
 • Zmeniť e-mailovú adresu
 • 7.
  on %(platform)s
 • na %(platform)s
 • 8.
  Text Link
 • Textový odkaz

  Translated byquickparser on 2011-09-16 (Report this user)

 • 9.
  Redirected
 • Presmerované
 • 10.
  Color Scheme
 • Farebná hĺbka
< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 85 Next >