< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 85 Next >
 • 1.
  Queue
 • Front
 • 2.
  Text Link
 • Textový odkaz

  Translated byquickparser on 2011-09-16 (Report this user)

 • 3.
  Problem report
 • Nahlásenie chyby
 • 4.
  %(count)d uploaded
 • %(count)d nahratých
 • 5.
  A number of distributed computers will open your website in their browser.
 • Niekoľko distribuovaných počítačov otvorí vaši stránku vo svojich prehliadačoch.
 • 6.
  This is not the requested Flash version.
 • Toto nie je požadovaná verzia flash.
 • 7.
  Screen Width
 • Šířka obrazovky
 • 8.
  e.g. Gecko / KHTML / AppleWebKit
 • napr. Gecko / KHTML / AppleWebKit
 • 9.
  Latest Searches
 • Najposlednejšie vyhľadávania

  Translated bydrexit on 2010-06-13 (Report this user)

 • 10.
  Show Status
 • Ukáž status

  Translated bydrexit on 2010-06-13 (Report this user)

< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 85 Next >