< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 71 Next >
 • 11.
  You can also use this page when you've changed settings or updated the browser.
 • To stran lahko uporabljate tudi ko želite spremeniti nastavitve ali posodobiti brskalnik.
 • 12.
  The default expiration time is 30 minutes, but you can extend it with a button on the website overview page.
 • Privzeta časovna zapadlost je 30 minut ampak, lahko jo povišate z gumbom na pregledni strani.

  Translated bydrazen.m on 2010-06-17 (Report this user)

 • 13.
  File a Bug Report
 • Izpolnite Poročilo o Hrošču

  Translated bydrazen.m on 2010-06-21 (Report this user)

 • 14.
  Captcha
 • Captcha

  Translated bymysql on 2012-07-16 (Report this user)

 • 15.
  The current password is incorrect.
 • Geslo ni pravilno.

  Translated bymatic.magister on 2010-06-04 (Report this user)

 • 16.
  Malformed URL (database integrity error).
 • Malforman url (napaka baze).
 • 17.
  Loading
 • Nalaganje
 • 18.
  Factory Name
 • Ime tovarne

  Translated bymysql on 2010-06-17 (Report this user)

 • 19.
  Prev
 • Prejšnja

  Translated bydejan.dezman on 2010-06-11 (Report this user)

 • 20.
  Request a new screenshot of %(browser_name)s?
 • Zahtevek novega zaslonskega posnetek %(browser_name)s?

  Translated bydrazen.m on 2010-06-17 (Report this user)

< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 71 Next >