< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 71 Next >
 • 21.
  Age
 • Starost

  Translated byandrej.znidarsic on 2010-06-11 (Report this user)

 • 22.
  First
 • Prvi
 • 23.
  Link Exchange Not Completed
 • Izmenjava povezav ni zaključena.

  Translated byigor.cucnik on 2011-09-16 (Report this user)

 • 24.
  Source Code
 • Izvorna koda
 • 25.
  Please enter a new password below
 • Prosimo vnesite novo geslo spodaj.

  Translated bymatic.magister on 2010-06-04 (Report this user)

 • 26.
  Add
 • dodaj
 • 27.
  Hostname (lowercase)
 • Hostname (male črke)
 • 28.
  URLs are not allowed here.
 • Urlji niso dovoljeni tukaj.
 • 29.
  This name is reserved.
 • To ime je že rezervirano.
 • 30.
  Go Back
 • Pojdi nazaj

  Translated bycrtn2 on 2010-08-24 (Report this user)

< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 71 Next >