< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 71 Next >
 • 31.
  Password retrieval request has expired.
 • Zahtevek za povrnitev gesla se je iztekel.

  Translated bycrtn2 on 2010-08-24 (Report this user)

 • 32.
  This username is already taken. Please choose another.
 • Uporabniško ime je že zasedeno. izberite drugega.
 • 33.
  Date
 • Datum
 • 34.
  You must agree to the terms of service to become a member.
 • Morate se strinjati s pogoji uporabe, da postanete član.
 • 35.
  Color
 • Barvna intenzivnost
 • 36.
  Update browser configurations for "%(browser_name)s"
 • Nadgradite nastavitve braskalnika %(browser_name)s

  Translated bycrtn2 on 2010-08-24 (Report this user)

 • 37.
  The source code for this project is available from the Subversion repositories or in the released ZIP files.
 • Izvorna koda za ta projekt je dosegliva pri Subversion ali v ZIP datotekah.

  Translated bycrtn2 on 2010-08-24 (Report this user)

 • 38.
  Your activation link is incorrect.
 • Vaša aktivacijska povexava ni pravilna.

  Translated bymatic.magister on 2010-06-04 (Report this user)

 • 39.
  Please log out and then try again.
 • Odjavite se in poskusite ponovno.
 • 40.
  Overall Statistics
 • Celotna Statistika

  Translated bydrazen.m on 2010-06-13 (Report this user)

< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 71 Next >