< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 71 Next >
 • 31.
  Position
 • Položaj

  Translated byandrej.znidarsic on 2010-06-12 (Report this user)

 • 32.
  Website
 • Spletna stran

  Translated bydejan.dezman on 2010-06-04 (Report this user)

 • 33.
  Store your screenshots on our server for longer time.
 • Shrani slike spletnih strani na naših strežnikih za dlje časa.

  Translated bymysql on 2010-06-14 (Report this user)

 • 34.
  The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.
 • Strežnik je naletel na notranjo napako oz. napako v konfiguraciji in ni mogel dokončati vašega zahtevka.

  Translated bydrazen.m on 2010-06-21 (Report this user)

 • 35.
  Redirected
 • Preusmerjeno
 • 36.
  Request Groups
 • Skupine zahtevkov

  Translated bycrtn2 on 2010-08-24 (Report this user)

 • 37.
  No problems were reported for this factory.
 • Nobena težava ni bila prijavljena glede te tovarne.

  Translated bydrazen.m on 2010-06-17 (Report this user)

 • 38.
  For every problem report, there's probably 10 to 100 users who had the same problem but didn't report it.
 • Za vsako poročilo o problemu, ima verjetno 10 do 100 uporabnikov enak problem, vendar ga ne prijavi.

  Translated bycrtn2 on 2010-08-24 (Report this user)

 • 39.
  How did you come up with the idea?
 • Kako ste prišli do te ideje?

  Translated bymysql on 2010-06-13 (Report this user)

 • 40.
  When you submit your web address, it will be added to the job queue.
 • Ko boste dodali svoj spletni naslov, bo le-ta bil dodan v čakalno vrsto.
< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 71 Next >