< Prev 1...  4 5 6 7 8 9 ... 71 Next >
 • 51.
  Javascript is not %(javascript)s.
 • Javascript ni %(javascript)s.
 • 52.
  Contact
 • Kontakt

  Translated bydejan.dezman on 2010-06-04 (Report this user)

 • 53.
  Could not resolve IP address for %(hostname)s.
 • Ne morem dobiti ip naslova za %(hostname)s.
 • 54.
  Account activated
 • Račun aktiviran

  Translated bydejan.dezman on 2010-06-13 (Report this user)

 • 55.
  In order to activate the new email address, please click the link below or copy and paste it into your web browser's address bar:
 • Da bi aktivirali nov email naslov, prosimo, kliknite na spodnjo povezavo ali kopirajte in prilepite v naslovno vrstico spletnega brskalnika:

  Translated bymirtma65 on 2010-06-04 (Report this user)

 • 56.
  Requests
 • Prošnje
 • 57.
  Please contact the <a href="mailto:webmaster@browsershots.org">server administrator</a> and inform them of the time the error occurred, and anything you might have done that may have caused the error.
 • Obvestite skrbnika strežnika in ga obvestite o času napake in o vsem, kar bi morda lahko povzročilo napako.

  Translated byandrej.znidarsic on 2010-06-12 (Report this user)

 • 58.
  Change your billing address?
 • Spremeni e-naslov
 • 59.
  XML-RPC Methods
 • XML-RPC Metode

  Translated bydrazen.m on 2010-06-21 (Report this user)

 • 60.
  The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.
 • Strežnik je naletel na notranjo napako oz. napako v konfiguraciji in ni mogel dokončati vašega zahtevka.

  Translated bydrazen.m on 2010-06-21 (Report this user)

< Prev 1...  4 5 6 7 8 9 ... 71 Next >