< Prev 1...  5 6 7 8 9 10 ... 71 Next >
 • 61.
  Time
 • Čas

  Translated bydejan.dezman on 2010-06-07 (Report this user)

 • 62.
  Factory error messages
 • Napake pri tovarni
 • 63.
  Other pages on the same domain
 • Ostale strani na isti domeni
 • 64.
  Only letters, numbers and hyphens, max 30 character.
 • Samo črke, številke in pomišljaji, največ 30 znakov.

  Translated byigor.cucnik on 2010-08-24 (Report this user)

 • 65.
  Register this browser for screenshots?
 • Registrirajte ta brskalnik za posnetke zaslona?
 • 66.
  e.g. ThinkPad R32, P4 1.8 GHz, 768 MB
 • npr. ThinkPad R32, P4 1.8 GHz, 768 MB
 • 67.
  Icon Search Engine
 • Ikona brskalnika

  Translated bymysql on 2012-07-16 (Report this user)

 • 68.
  pixels
 • slikovne pike

  Translated bymysql on 2010-06-14 (Report this user)

 • 69.
  Request
 • Prošnja
 • 70.
  Malformed URL (spaces in server name).
 • Malforman url (presledki v imenu strežnika).
< Prev 1...  5 6 7 8 9 10 ... 71 Next >