< Prev 1...  5 6 7 8 9 10 ... 71 Next >
 • 61.
  Add a link
 • Dodaj povezavo

  Translated bydejan.dezman on 2011-09-16 (Report this user)

 • 62.
  First Name
 • Ime

  Translated bydejan.dezman on 2010-06-04 (Report this user)

 • 63.
  Are your websites currently showcased by Browsershots?
 • Ali so tvoje spletne strani trenutno predstavljene na Browsershots?

  Translated bycrtn2 on 2010-08-24 (Report this user)

 • 64.
  e.g. 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10
 • Naprimer 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10

  Translated bymysql on 2010-06-15 (Report this user)

 • 65.
  No pending requests.
 • Ni čakajočih prošenj

  Translated byandrej.znidarsic on 2010-06-12 (Report this user)

 • 66.
  Sign Up
 • Prijavite Se

  Translated bymysql on 2010-06-14 (Report this user)

 • 67.
  Your automatic payments from Browsershots will be sent to this email address.
 • Vaša samodejna plačila od Browsershots-a bodo poslana na ta e-poštni naslov.

  Translated bydrazen.m on 2010-06-17 (Report this user)

 • 68.
  If the queue is very long, your screenshot requests may expire before they can be processed.
 • Če je čakalna vrsta zelo dolga, se lahko zahtevki za zaslonske slike iztečejo še preden so obdelani.

  Translated bycrtn2 on 2010-08-24 (Report this user)

 • 69.
  Thank you for contacting us! Our staff read every message and will get back to you if necessary.
 • Hvala, ker ste nas navezali stik z nami! Naše osebje prebere vsako sporočilo in vas bo kontaktiralo, če bo to potrebno.

  Translated bydrazen.m on 2010-06-14 (Report this user)

 • 70.
  If you want save settings to a new preset, just enter a new name below.
 • Če želite shraniti nastavitve v novo prednastavitev, vpišite novo ime spodaj.

  Translated bydrazen.m on 2010-06-21 (Report this user)

< Prev 1...  5 6 7 8 9 10 ... 71 Next >