< Prev 1...  5 6 7 8 9 10 ... 71 Next >
 • 61.
  Failed
 • Neuspelo
 • 62.
  %(count)d uploaded
 • %(count)d naloženih
 • 63.
  Maintenance
 • Vzdrževanje

  Translated bymatic.magister on 2010-06-04 (Report this user)

 • 64.
  Your password has been changed.
 • Geslo je bilo spremenjeno.

  Translated bymatic.magister on 2010-06-04 (Report this user)

 • 65.
  request groups
 • ekipne prošnje
 • 66.
  The server is temporarily down for maintenance. It will be back online in 60 minutes. Thank you for your patience.
 • Strežnik je trenutno nedosegljiv zaradi vzdrževanja. Dosegljiv bo čez 60 minut. Zahvaljujemo se vam za vašo potrpežljivost.

  Translated bydrazen.m on 2010-06-17 (Report this user)

 • 67.
  Your password has been successfully changed
 • Vaše geslo je bilo uspešno spremenjeno.

  Translated bymirtma65 on 2010-06-14 (Report this user)

 • 68.
  Account activated
 • Račun aktiviran

  Translated bydejan.dezman on 2010-06-13 (Report this user)

 • 69.
  VNC server fails to start: Fatal server error: Couldn't add screen
 • VNC strežnik se ne zažene: Usodna strežniška napaka: Ni bilo mogoče dodati zaslona

  Translated bydrazen.m on 2010-06-17 (Report this user)

 • 70.
  Main Link
 • Glavna povezava

  Translated bydejan.dezman on 2011-09-16 (Report this user)

< Prev 1...  5 6 7 8 9 10 ... 71 Next >