< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 71 Next >
 • 1.
  Name must start with a lowercase letter.
 • Ime se more začeti z malo črko.
 • 2.
  A language pack needs to be installed.
 • Vsi paketi z jeziki morajo biti nameščeni.
 • 3.
  Bytes
 • Bitov

  Translated bymysql on 2010-06-15 (Report this user)

 • 4.
  Register a new screenshot factory?
 • Se želite registrirati in pošiljati slike?
 • 5.
  Errors per day
 • Napak na dan
 • 6.
  Hardware
 • Strojna oprema
 • 7.
  Your payment supports an open-source project.
 • Vaše plačilo podpira odprtokodni projekt.

  Translated bydrazen.m on 2010-06-21 (Report this user)

 • 8.
  Quick Links
 • Hitre Povezave

  Translated bydrazen.m on 2010-06-17 (Report this user)

 • 9.
  Designates that this browser is currently installed.
 • Označite, da je ta brskalnik trenutno nameščen.
 • 10.
  Are your websites currently showcased by Browsershots?
 • Ali so tvoje spletne strani trenutno predstavljene na Browsershots?

  Translated bycrtn2 on 2010-08-24 (Report this user)

< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 71 Next >