< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 71 Next >
 • 1.
  Preset "%(preset_name)s" already existed.
 • Prednastavitev "%(preset_name)s" že obstaja.

  Translated bycrtn2 on 2010-08-24 (Report this user)

 • 2.
  Rating
 • Pričenjam
 • 3.
  Your email adddress has been successfully changed
 • Vaš e-poštni naslov je bil uspešno spremenjen

  Translated bydrazen.m on 2010-06-14 (Report this user)

 • 4.
  e.g. 1.4 / 1.5 / 1.6
 • npr. 1.4 / 1.5 / 1.6
 • 5.
  No tags available
 • Nobene oznake na voljo

  Translated bymysql on 2012-07-16 (Report this user)

 • 6.
  Retype Password
 • ponovno vnesi geslo

  Translated bymatic.magister on 2010-06-11 (Report this user)

 • 7.
  %(clicks)s clicks
 • %(clicks)s klikov

  Translated bymysql on 2010-06-17 (Report this user)

 • 8.
  There are %(count)s invoices available for download.
 • Še %(count)s računov je prosto za prenos.

  Translated bymysql on 2010-06-14 (Report this user)

 • 9.
  Website URL
 • URL spletne strani

  Translated bydejan.dezman on 2011-09-16 (Report this user)

 • 10.
  Test your own screenshot factories with priority.
 • Preizkusite vaše lastne tovarne z prioriteto.
< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 71 Next >