< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 86 Next >
 • 1.
  If you didn't request this, you don't need to do anything; you won't receive any more email from us, and the request will expire automatically in %(expiration_days)s days.
 • Nëse nuk keni kërkuar këtë, nuk keni nevojë të bëni asgjë; nuk do të pranoni asnjë porosi nga ne dhe kërkesa do të skadojë pas %(expiration_days)s ditësh.

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 2.
  e.g. 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10
 • 3.
  Screenshots
 • 4.
  Please write the problem report in English.
 • 5.
  Then they will make screenshots and upload them to our central dedicated server for your review.
 • 6.
  Please enter a name for the preset you are going to create.
 • 7.
  Link Page URL
 • 8.
  Short
 • 9.
  These %(count)s computers are run by volunteers to make browser screenshots.
 • 10.
  If it was you, and you'd like to activate and use your account, click the link below or copy and paste it into your web browser's address bar:
 • Nëse ishit ju, dhe dëshironi të aktivizoni dhe shfrytëzoni llogarinë tuaj, shtypni mbi lunkun më poshtë ose koploni atë dhe hidheni tek shfletuesi:

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 86 Next >