< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 86 Next >
 • 1.
  Background info
 • 2.
  expired
 • 3.
  This is not %(browser)s.
 • 4.
  Request a new screenshot of %(browser_name)s %(major)s.%(minor)s on %(platform_name)s?
 • 5.
  If it was you, and you'd like to activate and use your account, click the link below or copy and paste it into your web browser's address bar:
 • Nëse ishit ju, dhe dëshironi të aktivizoni dhe shfrytëzoni llogarinë tuaj, shtypni mbi lunkun më poshtë ose koploni atë dhe hidheni tek shfletuesi:

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 6.
  You must agree to the terms of service to become a member.
 • Duhet të pajtoheni me kushtet e shërbimit për tu antarësuar.

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 7.
  My Account
 • 8.
  Browser Compatibility Test
 • 9.
  Anonymous screenshot requests are not allowed.
 • 10.
  Your Name
 • Emri Juaj

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 86 Next >