< Prev 1...  7 8 9 10 11 12 Next >
 • 91.
  Password
 • Fjalëkalimi

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 92.
  In order to activate the new email address, please click the link below or copy and paste it into your web browser's address bar:
 • Për të aktivizuar postën e re elektronike, ju lutemi klikoni mbi linkun e mëposhtëm ose kopjoni atë dhe hidheni tek adresa e shfletuesit tuaj:

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 93.
  Email
 • Posta Elektronike

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 94.
  Please choose one (required)
 • Ju lutemi përzgjidhni një (patjetër)

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 95.
  Yes
 • Po

  Translated bys.mustafi on 2012-07-23 (Report this user)

 • 96.
  Enter your username or email address below, if you remember either of them.
 • Vendose emri ose postën elektronike më poshtë, nëse mba mend njërin nga ato.

  Translated bys.mustafi on 2012-07-23 (Report this user)

 • 97.
  Search
 • Kërko

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 98.
  Update Profile
 • Fresko Profilin

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 99.
  Hi %(first_name)s
 • Përshëndetje %(first_name)s

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 100.
  Verify Here
 • Verifiko Këtu

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

< Prev 1...  7 8 9 10 11 12 Next >