< Prev 1...  7 8 9 10 11 12 Next >
 • 91.
  Email
 • Posta Elektronike

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 92.
  No
 • Jo

  Translated bys.mustafi on 2012-07-23 (Report this user)

 • 93.
  pixels
 • piksele

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 94.
  Thank you for contacting us! Our staff read every message and will get back to you if necessary.
 • Faleminderit që na kontaktoni! Stafi ynë lexon çdo porosi, kështu që do tu përgjigjet së shpejti nëse ka nevojë.

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 95.
  Edit
 • Redakto

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 96.
  Remember
 • Mabj mend

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 97.
  About
 • Rreth

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 98.
  You must agree to the terms of service to become a member.
 • Duhet të pajtoheni me kushtet e shërbimit për tu antarësuar.

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 99.
  Send Message
 • Dërgo Porosinë

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 100.
  Remember me on this computer
 • Më mbaj mend në këtë kompjuter

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

< Prev 1...  7 8 9 10 11 12 Next >