< Prev 1...  7 8 9 10 11 12 Next >
 • 111.
  You have been unsubscribed from our mailing list.
 • Ju jeni ç'abonuar nga lista jonë.

  Translated bys.mustafi on 2012-07-23 (Report this user)

 • 112.
  All
 • Të gjitha

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 113.
  Thank you for contacting us! Our staff read every message and will get back to you if necessary.
 • Faleminderit që na kontaktoni! Stafi ynë lexon çdo porosi, kështu që do tu përgjigjet së shpejti nëse ka nevojë.

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 114.
  Receive updates about new features from us.
 • Prano nga ne freskime për karakteristikat e reja.

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 115.
  Are you human?
 • Jeni njeri?

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 116.
  Partnership opportunities
 • Mundësitë e Partneritetit

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 117.
  Email
 • Posta Elektronike

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

< Prev 1...  7 8 9 10 11 12 Next >