< Prev 1...  7 8 9 10 11 12 Next >
 • 111.
  Remember me on this computer
 • Më mbaj mend në këtë kompjuter

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 112.
  Search
 • Kërko

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 113.
  Dashboard
 • Paneli

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 114.
  Your password has been changed.
 • Fjalëkalimi juaj u ndryshua.

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 115.
  New Password
 • Fjalëkalimi i ri

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 116.
  Retrieve Password
 • Rikthe Fjalëkalimin

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 117.
  Keyword
 • Fjalë kyçe

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

< Prev 1...  7 8 9 10 11 12 Next >