< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 12 Next >
 • 1.
  If you didn't request this, you don't need to do anything; you won't receive any more email from us, and the request will expire automatically in %(expiration_days)s days.
 • Nëse nuk keni kërkuar këtë, nuk keni nevojë të bëni asgjë; nuk do të pranoni asnjë porosi nga ne dhe kërkesa do të skadojë pas %(expiration_days)s ditësh.

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 2.
  Update Password
 • Fresko Fjalëkalimin

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 3.
  Message
 • Porosia

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 4.
  Retrieve Password
 • Rikthe Fjalëkalimin

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 5.
  Hi %(first_name)s
 • Përshëndetje %(first_name)s

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 6.
  Sign Up
 • Regjistrohu

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 7.
  Save
 • Ruaj

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 8.
  Website
 • Ueb faqja

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 9.
  We do not accept email addresses from this domain.
 • Nuk pranojmë posta elektronike nga kjo faqe.

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 10.
  Privacy Policy
 • Politika e Privatësisë

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 12 Next >