< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 12 Next >
 • 1.
  Partnership opportunities
 • Mundësitë e Partneritetit

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 2.
  Activities
 • Aktivitetet

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 3.
  Contact
 • Kontakti

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 4.
  close
 • mbylle

  Translated bys.mustafi on 2012-07-23 (Report this user)

 • 5.
  Receive updates about new features from us.
 • Prano nga ne freskime për karakteristikat e reja.

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 6.
  Unsubscribe From Mailing List
 • Ç'abonohu nga lista e njoftimeve

  Translated bys.mustafi on 2012-07-23 (Report this user)

 • 7.
  No
 • Jo

  Translated bys.mustafi on 2012-07-23 (Report this user)

 • 8.
  Message
 • Porosia

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 9.
  Password retrieval request has expired.
 • Kërkesa për rikthimin e fjalëkalimit ka skaduar.

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 10.
  Color
 • Ngjyra

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 12 Next >