< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 12 Next >
 • 11.
  I have read and agreed to the Terms of Service.
 • Kam lexuar dhe pajtohem me Kushtet e Shërbimit.

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 12.
  Send a Message
 • Dërgo Porosi

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 13.
  Please choose one (required)
 • Ju lutemi përzgjidhni një (patjetër)

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 14.
  Remember
 • Mabj mend

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 15.
  Again
 • Përsëri

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 16.
  The captcha code has expired.
 • Kodi i sigurisë ka skaduar.

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 17.
  Dashboard
 • Paneli

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 18.
  Your Email Address
 • Posta e Juaj Elektronike

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 19.
  Sign Up
 • Regjistrohu

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 20.
  Unsubscribe
 • Ç'abonohu

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 12 Next >