< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 12 Next >
 • 11.
  First Name
 • Emri

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 12.
  Privacy Policy
 • Politika e Privatësisë

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 13.
  Enter your username or email address below, if you remember either of them.
 • Vendose emri ose postën elektronike më poshtë, nëse mba mend njërin nga ato.

  Translated bys.mustafi on 2012-07-23 (Report this user)

 • 14.
  You have been unsubscribed from our mailing list.
 • Ju jeni ç'abonuar nga lista jonë.

  Translated bys.mustafi on 2012-07-23 (Report this user)

 • 15.
  Forgot password?
 • Harruat fjalëkalimin?

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 16.
  Continue Browsing
 • Vazhdo shfletimin

  Translated bys.mustafi on 2012-07-23 (Report this user)

 • 17.
  You must agree to the terms of service to become a member.
 • Duhet të pajtoheni me kushtet e shërbimit për tu antarësuar.

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 18.
  Password must be at least 6 characters in length.
 • Flaëkalimi duhet të ketë së paku 6 karaktere.

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 19.
  Prev
 • Shih

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 20.
  Rating
 • Rangimi

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 12 Next >