< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 12 Next >
 • 11.
  Delete Account
 • Grise Llogarinë

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 12.
  Edit
 • Redakto

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 13.
  Invalid request
 • Kërkesë individuale

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 14.
  Are you human?
 • Jeni njeri?

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 15.
  Retype Password
 • Rishkruaj fjalëkalimin

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 16.
  Username
 • Lllagapi

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 17.
  Someone, hopefully you, signed up for a new account at %(domain)s using this email address.
 • Ndokush, me shpresë të jeni ju, është regjistruar tek %(domain)s duke shfrytëzuar këtë postë elektronike.

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 18.
  Your Name
 • Emri Juaj

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 19.
  File Size
 • Madhësia e Skedës

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 20.
  Maintenance
 • Mirëmbajtja

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 12 Next >