< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 12 Next >
 • 21.
  You must agree to the terms of service to become a member.
 • Duhet të pajtoheni me kushtet e shërbimit për tu antarësuar.

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 22.
  Yes
 • Po

  Translated bys.mustafi on 2012-07-23 (Report this user)

 • 23.
  Start Browsing
 • Fillo Shfletimin

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 24.
  Remember me on this computer
 • Më mbaj mend në këtë kompjuter

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 25.
  Download
 • Shkarko

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 26.
  Greetings
 • Përshëndetje

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 27.
  You have been unsubscribed from our mailing list.
 • Ju jeni ç'abonuar nga lista jonë.

  Translated bys.mustafi on 2012-07-23 (Report this user)

 • 28.
  pixels
 • piksele

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 29.
  All
 • Të gjitha

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 30.
  Profile
 • Profili

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 12 Next >