< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 12 Next >
 • 21.
  Update Profile
 • Fresko Profilin

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 22.
  Last Name
 • Mbiemri

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 23.
  Become a member
 • Antarësohu

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 24.
  If it was you, and you'd like to reset your password, click the link below or copy and paste it into your web browser's address bar:
 • Nëse jeni ju, dhe dëshironi të ndryshoni fjalëkalimin, kliko mbi linkun më poshtë ose kopjoni atë tek adresa e shfletuesit tuaj:

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 25.
  Again
 • Përsëri

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 26.
  Internal Server Error
 • Gabim i Brendëshm i Serverit

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 27.
  Retype Password
 • Rishkruaj fjalëkalimin

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 28.
  Password retrieval request has expired.
 • Kërkesa për rikthimin e fjalëkalimit ka skaduar.

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 29.
  Color
 • Ngjyra

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 30.
  What happened?
 • Çfarë ndodhi?

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 12 Next >