< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 12 Next >
 • 21.
  The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.
 • Serveri pësoi një gabim të brendshëm dhe nuk ishte në gjendje të plotësonte kërkesën tuaj.

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 22.
  In order to activate the new email address, please click the link below or copy and paste it into your web browser's address bar:
 • Për të aktivizuar postën e re elektronike, ju lutemi klikoni mbi linkun e mëposhtëm ose kopjoni atë dhe hidheni tek adresa e shfletuesit tuaj:

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 23.
  No
 • Jo

  Translated bys.mustafi on 2012-07-23 (Report this user)

 • 24.
  Retrieve Password
 • Rikthe Fjalëkalimin

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 25.
  About
 • Rreth

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 26.
  %(field_name)s error: %(field_error)s
 • %(field_name)s gabim: %(field_error)s

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 27.
  Download
 • Shkarko

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 28.
  An email message with instructions to reset your password will be sent to the email address provided on your registration.
 • Një porosi me udhëzime rreth ndryshimit të fjalëkalimit do tu dërgohet tek posta elektronike të cilën e keni dhënë gjatë regjistrimit,

  Translated bys.mustafi on 2012-07-23 (Report this user)

 • 29.
  Become a member
 • Antarësohu

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 30.
  What happened?
 • Çfarë ndodhi?

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 12 Next >