< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 12 Next >
 • 21.
  On which page did you experience the problem?
 • Në cilën faqe kishit problem?

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 22.
  Password
 • Fjalëkalimi

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 23.
  Home
 • Ballina

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 24.
  Contact
 • Kontakti

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 25.
  pixels
 • piksele

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 26.
  Save
 • Ruaj

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 27.
  The current password is incorrect.
 • Fjalëkalimi momental është i pa saktë.

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 28.
  An email message with instructions to reset your password will be sent to the email address provided on your registration.
 • Një porosi me udhëzime rreth ndryshimit të fjalëkalimit do tu dërgohet tek posta elektronike të cilën e keni dhënë gjatë regjistrimit,

  Translated bys.mustafi on 2012-07-23 (Report this user)

 • 29.
  Retype Password
 • Rishkruaj fjalëkalimin

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 30.
  close
 • mbylle

  Translated bys.mustafi on 2012-07-23 (Report this user)

< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 12 Next >