< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 12 Next >
 • 31.
  Remember
 • Mabj mend

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 32.
  pixels
 • piksele

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 33.
  Your profile has been updated.
 • Profili juaj është freskuar.

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 34.
  Edit
 • Redakto

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 35.
  Greetings
 • Përshëndetje

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 36.
  Sorry, the email address is not valid.
 • Posta elektronike nuk është valide.

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 37.
  Internal Server Error
 • Gabim i Brendëshm i Serverit

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 38.
  Please enter the code in the image below.
 • Ju lutemi shkruani kodin e fotos më poshtë.

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 39.
  Partnership opportunities
 • Mundësitë e Partneritetit

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 40.
  Save
 • Ruaj

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 12 Next >