< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 12 Next >
 • 31.
  On which page did you experience the problem?
 • Në cilën faqe kishit problem?

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 32.
  Hi %(first_name)s
 • Përshëndetje %(first_name)s

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 33.
  Sorry for any inconvenience it may have caused you.
 • Na vije keq për çfarëdo shqetësimi që u është shkaktuar.

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 34.
  Password retrieval request is invalid.
 • Kërkesa e rikthimit të fjalëkalimit është e pa vlerë.

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 35.
  Unsubscribed!
 • Ç'abonuar!

  Translated bys.mustafi on 2012-07-23 (Report this user)

 • 36.
  Password must be at least 6 characters in length.
 • Flaëkalimi duhet të ketë së paku 6 karaktere.

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 37.
  Keyword
 • Fjalë kyçe

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 38.
  Forbidden
 • E ndaluar

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 39.
  Email Address
 • Posta Elektronike

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 40.
  Submit
 • Dërgo

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 12 Next >