< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 12 Next >
 • 31.
  An email message with instructions to reset your password will be sent to the email address provided on your registration.
 • Një porosi me udhëzime rreth ndryshimit të fjalëkalimit do tu dërgohet tek posta elektronike të cilën e keni dhënë gjatë regjistrimit,

  Translated bys.mustafi on 2012-07-23 (Report this user)

 • 32.
  This email address is already in use. Please supply a different email address.
 • Ky e-mail është tanimë në përdorim. Ju lutemi shfrytëzoni e-mail tjetër.

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 33.
  Submit
 • Dërgo

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 34.
  Forbidden
 • E ndaluar

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 35.
  Email
 • Posta Elektronike

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 36.
  Profile
 • Profili

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 37.
  Description
 • Përshkrimi

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 38.
  Contact
 • Kontakti

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 39.
  Cancel
 • Ndalo

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 40.
  We do not accept email addresses from this domain.
 • Nuk pranojmë posta elektronike nga kjo faqe.

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 12 Next >