< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 12 Next >
 • 31.
  Sign Up
 • Regjistrohu

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 32.
  Suggest a new feature
 • Sugjero karakteristikë të re

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 33.
  Invalid request
 • Kërkesë individuale

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 34.
  Website
 • Ueb faqja

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 35.
  I have read and agreed to the Terms of Service.
 • Kam lexuar dhe pajtohem me Kushtet e Shërbimit.

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 36.
  Sorry for any inconvenience it may have caused you.
 • Na vije keq për çfarëdo shqetësimi që u është shkaktuar.

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 37.
  Home
 • Ballina

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 38.
  Password retrieval request is invalid.
 • Kërkesa e rikthimit të fjalëkalimit është e pa vlerë.

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 39.
  Contact Us
 • Na kontakto

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 40.
  Yes
 • Po

  Translated bys.mustafi on 2012-07-23 (Report this user)

< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 12 Next >