< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 12 Next >
 • 31.
  Rating
 • Rangimi

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 32.
  Someone, hopefully you, requested to reset password for your account at %(domain)s using this email address.
 • Ndokush, me shpresë të jeni ju, ka kërkuar ndryshimin e llogarisë suaj tek %(domain)s duke shfrytëzuar këtë postë elektronike.

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 33.
  Update Password
 • Fresko Fjalëkalimin

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 34.
  The current password is incorrect.
 • Fjalëkalimi momental është i pa saktë.

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 35.
  Again
 • Përsëri

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 36.
  Your activation link is incorrect.
 • Linku i aktivimit është i pa saktë.

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 37.
  pixels
 • piksele

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 38.
  No
 • Jo

  Translated bys.mustafi on 2012-07-23 (Report this user)

 • 39.
  Activities
 • Aktivitetet

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 40.
  Save
 • Ruaj

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 12 Next >