< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 12 Next >
 • 31.
  Profile
 • Profili

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 32.
  Password retrieval request is invalid.
 • Kërkesa e rikthimit të fjalëkalimit është e pa vlerë.

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 33.
  About
 • Rreth

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 34.
  Please choose one (required)
 • Ju lutemi përzgjidhni një (patjetër)

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 35.
  Prev
 • Shih

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 36.
  Forgot password?
 • Harruat fjalëkalimin?

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 37.
  Privacy Policy
 • Politika e Privatësisë

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 38.
  pixels
 • piksele

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 39.
  No
 • Jo

  Translated bys.mustafi on 2012-07-23 (Report this user)

 • 40.
  New Password
 • Fjalëkalimi i ri

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 12 Next >