< Prev 1...  3 4 5 6 7 8 ... 12 Next >
 • 41.
  The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.
 • Serveri pësoi një gabim të brendshëm dhe nuk ishte në gjendje të plotësonte kërkesën tuaj.

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 42.
  The current password is incorrect.
 • Fjalëkalimi momental është i pa saktë.

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 43.
  Page Not Found
 • Faqja nuk u gjetë

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 44.
  Last Name
 • Mbiemri

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 45.
  Continue Browsing
 • Vazhdo shfletimin

  Translated bys.mustafi on 2012-07-23 (Report this user)

 • 46.
  I have read and agreed to the Terms of Service.
 • Kam lexuar dhe pajtohem me Kushtet e Shërbimit.

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 47.
  Email Address
 • Posta Elektronike

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 48.
  Color
 • Ngjyra

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 49.
  Forgot password?
 • Harruat fjalëkalimin?

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 50.
  An email message with instructions to reset your password will be sent to the email address provided on your registration.
 • Një porosi me udhëzime rreth ndryshimit të fjalëkalimit do tu dërgohet tek posta elektronike të cilën e keni dhënë gjatë regjistrimit,

  Translated bys.mustafi on 2012-07-23 (Report this user)

< Prev 1...  3 4 5 6 7 8 ... 12 Next >