< Prev 1...  3 4 5 6 7 8 ... 12 Next >
 • 41.
  Search
 • Kërko

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 42.
  Your password has been changed.
 • Fjalëkalimi juaj u ndryshua.

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 43.
  Remember
 • Mabj mend

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 44.
  Home
 • Ballina

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 45.
  You must agree to the terms of service to become a member.
 • Duhet të pajtoheni me kushtet e shërbimit për tu antarësuar.

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 46.
  Sign In
 • Kyçu

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 47.
  On which page did you experience the problem?
 • Në cilën faqe kishit problem?

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 48.
  Failed to create account
 • Krijimi i llogarisë dështoi

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 49.
  Submit
 • Dërgo

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 50.
  Forbidden
 • E ndaluar

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

< Prev 1...  3 4 5 6 7 8 ... 12 Next >