< Prev 1...  3 4 5 6 7 8 ... 12 Next >
 • 41.
  Website
 • Ueb faqja

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 42.
  Submit
 • Dërgo

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 43.
  Privacy Policy
 • Politika e Privatësisë

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 44.
  Update Password
 • Fresko Fjalëkalimin

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 45.
  In order to activate the new email address, please click the link below or copy and paste it into your web browser's address bar:
 • Për të aktivizuar postën e re elektronike, ju lutemi klikoni mbi linkun e mëposhtëm ose kopjoni atë dhe hidheni tek adresa e shfletuesit tuaj:

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 46.
  The two passwords you entered did not match.
 • Fjalëkalimet që vendosët nuk përputhen.

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 47.
  Email
 • Posta Elektronike

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 48.
  Edit
 • Redakto

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 49.
  On which page did you experience the problem?
 • Në cilën faqe kishit problem?

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 50.
  %(field_name)s error: %(field_error)s
 • %(field_name)s gabim: %(field_error)s

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

< Prev 1...  3 4 5 6 7 8 ... 12 Next >