< Prev 1...  3 4 5 6 7 8 ... 12 Next >
 • 41.
  Password must be at least 6 characters in length.
 • Flaëkalimi duhet të ketë së paku 6 karaktere.

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 42.
  Continue Browsing
 • Vazhdo shfletimin

  Translated bys.mustafi on 2012-07-23 (Report this user)

 • 43.
  %(field_name)s error: %(field_error)s
 • %(field_name)s gabim: %(field_error)s

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 44.
  Partnership opportunities
 • Mundësitë e Partneritetit

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 45.
  New Password
 • Fjalëkalimi i ri

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 46.
  Unsubscribe
 • Ç'abonohu

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 47.
  Verify Here
 • Verifiko Këtu

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 48.
  Search
 • Kërko

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 49.
  Retype Password
 • Rishkruaj fjalëkalimin

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 50.
  Forgot password?
 • Harruat fjalëkalimin?

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

< Prev 1...  3 4 5 6 7 8 ... 12 Next >