< Prev 1...  3 4 5 6 7 8 ... 12 Next >
 • 41.
  Verify Here
 • Verifiko Këtu

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 42.
  Message
 • Porosia

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 43.
  The email address you entered is invalid.
 • Posta elektronike që vendosët është e pa vlerë.

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 44.
  If it was you, and you'd like to activate and use your account, click the link below or copy and paste it into your web browser's address bar:
 • Nëse ishit ju, dhe dëshironi të aktivizoni dhe shfrytëzoni llogarinë tuaj, shtypni mbi lunkun më poshtë ose koploni atë dhe hidheni tek shfletuesi:

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 45.
  %(from)d-%(to)d of %(total_count)s %(object_name)s %(additional_label)s
 • %(from)d-%(to)d nga %(total_count)s %(object_name)s %(additional_label)s

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 46.
  User Profile For %(username)s
 • Profili i Përdoruesit Për %(username)s

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 47.
  Remember me on this computer
 • Më mbaj mend në këtë kompjuter

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 48.
  Forgot password?
 • Harruat fjalëkalimin?

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 49.
  Page Not Found
 • Faqja nuk u gjetë

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 50.
  Start Browsing
 • Fillo Shfletimin

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

< Prev 1...  3 4 5 6 7 8 ... 12 Next >