< Prev 1...  3 4 5 6 7 8 ... 12 Next >
 • 41.
  Privacy Policy
 • Politika e Privatësisë

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 42.
  You have been unsubscribed from our mailing list.
 • Ju jeni ç'abonuar nga lista jonë.

  Translated bys.mustafi on 2012-07-23 (Report this user)

 • 43.
  Download
 • Shkarko

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 44.
  The two passwords you entered did not match.
 • Fjalëkalimet që vendosët nuk përputhen.

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 45.
  Update Profile
 • Fresko Profilin

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 46.
  Update Password
 • Fresko Fjalëkalimin

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 47.
  Submit
 • Dërgo

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 48.
  Are you human?
 • Jeni njeri?

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 49.
  Message
 • Porosia

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 50.
  Unsubscribe
 • Ç'abonohu

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

< Prev 1...  3 4 5 6 7 8 ... 12 Next >