< Prev 1...  4 5 6 7 8 9 ... 12 Next >
 • 51.
  This email address is already in use. Please supply a different email address.
 • Ky e-mail është tanimë në përdorim. Ju lutemi shfrytëzoni e-mail tjetër.

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 52.
  close
 • mbylle

  Translated bys.mustafi on 2012-07-23 (Report this user)

 • 53.
  Password retrieval request is invalid.
 • Kërkesa e rikthimit të fjalëkalimit është e pa vlerë.

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 54.
  Update Profile
 • Fresko Profilin

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 55.
  Delete Account
 • Grise Llogarinë

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 56.
  We do not accept email addresses from this domain.
 • Nuk pranojmë posta elektronike nga kjo faqe.

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 57.
  Email Address
 • Posta Elektronike

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 58.
  Email
 • Posta Elektronike

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 59.
  Page Not Found
 • Faqja nuk u gjetë

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 60.
  No
 • Jo

  Translated bys.mustafi on 2012-07-23 (Report this user)

< Prev 1...  4 5 6 7 8 9 ... 12 Next >