< Prev 1...  4 5 6 7 8 9 ... 12 Next >
 • 51.
  Password
 • Fjalëkalimi

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 52.
  Title
 • Titulli

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 53.
  Maintenance
 • Mirëmbajtja

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 54.
  First Name
 • Emri

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 55.
  The code you entered did not match.
 • Kodi që vendosët nuk përputhet.

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 56.
  close
 • mbylle

  Translated bys.mustafi on 2012-07-23 (Report this user)

 • 57.
  Please contact the <a href="mailto:webmaster@browsershots.org">server administrator</a> and inform them of the time the error occurred, and anything you might have done that may have caused the error.
 • Ju lutemi kontaktoni administruesit e serverit dhe informoni ata rreth problemit, dhe rreth asaj që keni vepruar e që ka mund të shkaktojë problemin.

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 58.
  %(field_name)s error: %(field_error)s
 • %(field_name)s gabim: %(field_error)s

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 59.
  Save
 • Ruaj

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 60.
  Continue Browsing
 • Vazhdo shfletimin

  Translated bys.mustafi on 2012-07-23 (Report this user)

< Prev 1...  4 5 6 7 8 9 ... 12 Next >