< Prev 1...  5 6 7 8 9 10 ... 86 Next >
 • 61.
  Absolute path is not permitted.
 • 62.
  <em>Title</em>: Your website title, maximum 60 characters.
 • 63.
  %(count)d uploaded
 • 64.
  Link Not Found
 • 65.
  Documentation
 • 66.
  Password retrieval request is invalid.
 • Kërkesa e rikthimit të fjalëkalimit është e pa vlerë.

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 67.
  One night in November 2004, I went to bed too early, and while I was lying awake, suddenly the distributed volunteer idea struck me.
 • 68.
  Translations
 • 69.
  Username must begin with an alphabetic character.
 • Llagapi duhet të fillojë me shkronjë.

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 70.
  Someone, hopefully you, requested to reset password for your account at %(domain)s using this email address.
 • Ndokush, me shpresë të jeni ju, ka kërkuar ndryshimin e llogarisë suaj tek %(domain)s duke shfrytëzuar këtë postë elektronike.

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

< Prev 1...  5 6 7 8 9 10 ... 86 Next >