< Prev 1...  5 6 7 8 9 10 ... 12 Next >
 • 61.
  You are not authorized to view this page.
 • Nuk jeni i autorizuar të vizitoni këtë faqe.

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 62.
  The new password is the same as the current one.
 • Fjalëkalimi i ri është i njëjtë sikur i tanishmi.

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 63.
  New email address activated
 • Posta e re elektronike u aktivizua

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 64.
  pixels
 • piksele

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 65.
  Email Address
 • Posta Elektronike

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 66.
  Activities
 • Aktivitetet

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 67.
  Unsubscribe From Mailing List
 • Ç'abonohu nga lista e njoftimeve

  Translated bys.mustafi on 2012-07-23 (Report this user)

 • 68.
  Your Name
 • Emri Juaj

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 69.
  Hi %(first_name)s
 • Përshëndetje %(first_name)s

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 70.
  The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.
 • Serveri pësoi një gabim të brendshëm dhe nuk ishte në gjendje të plotësonte kërkesën tuaj.

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

< Prev 1...  5 6 7 8 9 10 ... 12 Next >