< Prev 1...  5 6 7 8 9 10 ... 12 Next >
 • 61.
  Suggest a new feature
 • Sugjero karakteristikë të re

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 62.
  On which page did you experience the problem?
 • Në cilën faqe kishit problem?

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 63.
  The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.
 • Serveri pësoi një gabim të brendshëm dhe nuk ishte në gjendje të plotësonte kërkesën tuaj.

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 64.
  Remember me on this computer
 • Më mbaj mend në këtë kompjuter

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 65.
  You must agree to the terms of service to become a member.
 • Duhet të pajtoheni me kushtet e shërbimit për tu antarësuar.

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 66.
  Username
 • Lllagapi

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 67.
  Are you human?
 • Jeni njeri?

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 68.
  If it was you, and you'd like to reset your password, click the link below or copy and paste it into your web browser's address bar:
 • Nëse jeni ju, dhe dëshironi të ndryshoni fjalëkalimin, kliko mbi linkun më poshtë ose kopjoni atë tek adresa e shfletuesit tuaj:

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 69.
  The email address you entered is invalid.
 • Posta elektronike që vendosët është e pa vlerë.

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 70.
  Maintenance
 • Mirëmbajtja

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

< Prev 1...  5 6 7 8 9 10 ... 12 Next >