< Prev 1...  7 8 9 10 11 12 Next >
 • 71.
  Cancel
 • Ndalo

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 72.
  Your profile has been updated.
 • Profili juaj është freskuar.

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 73.
  Your Name
 • Emri Juaj

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 74.
  The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.
 • Serveri pësoi një gabim të brendshëm dhe nuk ishte në gjendje të plotësonte kërkesën tuaj.

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 75.
  Remember
 • Mabj mend

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 76.
  About Us
 • Rreth neve

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 77.
  Suggest a new feature
 • Sugjero karakteristikë të re

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 78.
  The new password is the same as the current one.
 • Fjalëkalimi i ri është i njëjtë sikur i tanishmi.

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 79.
  Forbidden
 • E ndaluar

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 80.
  Title
 • Titulli

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

< Prev 1...  7 8 9 10 11 12 Next >