< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 12 Next >
 • 1.
  Sign Up
 • Regjistrohu

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 2.
  You have been unsubscribed from our mailing list.
 • Ju jeni ç'abonuar nga lista jonë.

  Translated bys.mustafi on 2012-07-23 (Report this user)

 • 3.
  Thank you for contacting us! Our staff read every message and will get back to you if necessary.
 • Faleminderit që na kontaktoni! Stafi ynë lexon çdo porosi, kështu që do tu përgjigjet së shpejti nëse ka nevojë.

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 4.
  Contact
 • Kontakti

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 5.
  Privacy Policy
 • Politika e Privatësisë

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 6.
  Cancel
 • Ndalo

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 7.
  Your Details
 • Detajet Tuaja

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 8.
  This email address is already in use. Please supply a different email address.
 • Ky e-mail është tanimë në përdorim. Ju lutemi shfrytëzoni e-mail tjetër.

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 9.
  The captcha code has expired.
 • Kodi i sigurisë ka skaduar.

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 10.
  Update Password
 • Fresko Fjalëkalimin

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 12 Next >