< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 12 Next >
 • 1.
  The captcha code has expired.
 • Kodi i sigurisë ka skaduar.

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 2.
  Next
 • Tjetra

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 3.
  Unsubscribe
 • Ç'abonohu

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 4.
  Invalid request
 • Kërkesë individuale

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 5.
  Username must begin with an alphabetic character.
 • Llagapi duhet të fillojë me shkronjë.

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 6.
  Your activation link is incorrect.
 • Linku i aktivimit është i pa saktë.

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 7.
  Please contact the <a href="mailto:webmaster@browsershots.org">server administrator</a> and inform them of the time the error occurred, and anything you might have done that may have caused the error.
 • Ju lutemi kontaktoni administruesit e serverit dhe informoni ata rreth problemit, dhe rreth asaj që keni vepruar e që ka mund të shkaktojë problemin.

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 8.
  Contact Us
 • Na kontakto

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 9.
  Suggest a new feature
 • Sugjero karakteristikë të re

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 10.
  Your profile has been updated.
 • Profili juaj është freskuar.

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 12 Next >