< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 12 Next >
 • 1.
  Edit
 • Redakto

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 2.
  close
 • mbylle

  Translated bys.mustafi on 2012-07-23 (Report this user)

 • 3.
  New email address activated
 • Posta e re elektronike u aktivizua

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 4.
  Next
 • Tjetra

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 5.
  Download
 • Shkarko

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 6.
  Sorry, the email address is not valid.
 • Posta elektronike nuk është valide.

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 7.
  This email address is already in use. Please supply a different email address.
 • Ky e-mail është tanimë në përdorim. Ju lutemi shfrytëzoni e-mail tjetër.

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 8.
  Remember me on this computer
 • Më mbaj mend në këtë kompjuter

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 9.
  What happened?
 • Çfarë ndodhi?

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 10.
  Someone, hopefully you, requested to reset password for your account at %(domain)s using this email address.
 • Ndokush, me shpresë të jeni ju, ka kërkuar ndryshimin e llogarisë suaj tek %(domain)s duke shfrytëzuar këtë postë elektronike.

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 12 Next >