< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 12 Next >
 • 1.
  Username
 • Lllagapi

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 2.
  Password retrieval request is invalid.
 • Kërkesa e rikthimit të fjalëkalimit është e pa vlerë.

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 3.
  Home
 • Ballina

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 4.
  Username must begin with an alphabetic character.
 • Llagapi duhet të fillojë me shkronjë.

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 5.
  Save
 • Ruaj

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 6.
  Edit
 • Redakto

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 7.
  Please choose one (required)
 • Ju lutemi përzgjidhni një (patjetër)

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 8.
  Maintenance
 • Mirëmbajtja

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 9.
  Activities
 • Aktivitetet

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 10.
  Next
 • Tjetra

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 12 Next >