< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 12 Next >
 • 1.
  New Password
 • Fjalëkalimi i ri

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 2.
  Password must be at least 6 characters in length.
 • Flaëkalimi duhet të ketë së paku 6 karaktere.

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 3.
  Cancel
 • Ndalo

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 4.
  In order to activate the new email address, please click the link below or copy and paste it into your web browser's address bar:
 • Për të aktivizuar postën e re elektronike, ju lutemi klikoni mbi linkun e mëposhtëm ose kopjoni atë dhe hidheni tek adresa e shfletuesit tuaj:

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 5.
  Unsubscribe
 • Ç'abonohu

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 6.
  Someone, hopefully you, signed up for a new account at %(domain)s using this email address.
 • Ndokush, me shpresë të jeni ju, është regjistruar tek %(domain)s duke shfrytëzuar këtë postë elektronike.

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 7.
  Unsubscribe From Mailing List
 • Ç'abonohu nga lista e njoftimeve

  Translated bys.mustafi on 2012-07-23 (Report this user)

 • 8.
  The captcha code has expired.
 • Kodi i sigurisë ka skaduar.

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 9.
  First Name
 • Emri

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 10.
  Email
 • Posta Elektronike

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 12 Next >