< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 12 Next >
 • 1.
  Become a member
 • Antarësohu

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 2.
  Your activation link is incorrect.
 • Linku i aktivimit është i pa saktë.

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 3.
  Thank you for contacting us! Our staff read every message and will get back to you if necessary.
 • Faleminderit që na kontaktoni! Stafi ynë lexon çdo porosi, kështu që do tu përgjigjet së shpejti nëse ka nevojë.

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 4.
  %(field_name)s error: %(field_error)s
 • %(field_name)s gabim: %(field_error)s

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 5.
  Retrieve Password
 • Rikthe Fjalëkalimin

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 6.
  On which page did you experience the problem?
 • Në cilën faqe kishit problem?

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 7.
  You are not authorized to view this page.
 • Nuk jeni i autorizuar të vizitoni këtë faqe.

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 8.
  The new password is the same as the current one.
 • Fjalëkalimi i ri është i njëjtë sikur i tanishmi.

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 9.
  I have read and agreed to the Terms of Service.
 • Kam lexuar dhe pajtohem me Kushtet e Shërbimit.

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 10.
  Save
 • Ruaj

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 12 Next >