< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 12 Next >
 • 1.
  Tags
 • Fjalëzat

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 2.
  What happened?
 • Çfarë ndodhi?

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 3.
  Email Address
 • Posta Elektronike

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 4.
  The email address you entered is invalid.
 • Posta elektronike që vendosët është e pa vlerë.

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 5.
  Where?
 • Ku?

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 6.
  Someone, hopefully you, signed up for a new account at %(domain)s using this email address.
 • Ndokush, me shpresë të jeni ju, është regjistruar tek %(domain)s duke shfrytëzuar këtë postë elektronike.

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 7.
  User Profile For %(username)s
 • Profili i Përdoruesit Për %(username)s

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 8.
  Are you human?
 • Jeni njeri?

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 9.
  Sign In
 • Kyçu

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 10.
  Password
 • Fjalëkalimi

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 12 Next >