< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 12 Next >
 • 1.
  Home
 • Ballina

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 2.
  The captcha code has expired.
 • Kodi i sigurisë ka skaduar.

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 3.
  Privacy Policy
 • Politika e Privatësisë

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 4.
  Sign Up
 • Regjistrohu

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 5.
  Website
 • Ueb faqja

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 6.
  Unsubscribe
 • Ç'abonohu

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 7.
  Prev
 • Shih

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 8.
  Please enter the code in the image below.
 • Ju lutemi shkruani kodin e fotos më poshtë.

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 9.
  You must agree to the terms of service to become a member.
 • Duhet të pajtoheni me kushtet e shërbimit për tu antarësuar.

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 10.
  Your Name
 • Emri Juaj

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 12 Next >