< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 12 Next >
 • 1.
  Title
 • Titulli

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 2.
  Edit
 • Redakto

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 3.
  All
 • Të gjitha

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 4.
  Send Message
 • Dërgo Porosinë

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 5.
  The new password is the same as the current one.
 • Fjalëkalimi i ri është i njëjtë sikur i tanishmi.

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 6.
  Privacy Policy
 • Politika e Privatësisë

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 7.
  Enter your username or email address below, if you remember either of them.
 • Vendose emri ose postën elektronike më poshtë, nëse mba mend njërin nga ato.

  Translated bys.mustafi on 2012-07-23 (Report this user)

 • 8.
  Website
 • Ueb faqja

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 9.
  New Password
 • Fjalëkalimi i ri

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 10.
  Unsubscribed!
 • Ç'abonuar!

  Translated bys.mustafi on 2012-07-23 (Report this user)

< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 12 Next >