< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 12 Next >
 • 1.
  Someone, hopefully you, requested to reset password for your account at %(domain)s using this email address.
 • Ndokush, me shpresë të jeni ju, ka kërkuar ndryshimin e llogarisë suaj tek %(domain)s duke shfrytëzuar këtë postë elektronike.

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 2.
  Advertise
 • Reklamo

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 3.
  Contact Us
 • Na kontakto

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 4.
  Send a Message
 • Dërgo Porosi

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 5.
  Download
 • Shkarko

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 6.
  Maintenance
 • Mirëmbajtja

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 7.
  Keyword
 • Fjalë kyçe

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 8.
  Partnership opportunities
 • Mundësitë e Partneritetit

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 9.
  Forbidden
 • E ndaluar

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 10.
  Home
 • Ballina

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 12 Next >