< Prev 1...  8 9 10 11 12 ... 26 Next >
 • 91.
  Unsubscribe
 • Отпишите се

  Translated bymiroslavnikolic on 2012-07-15 (Report this user)

 • 92.
  HTML code is not allowed in description.
 • ХТМЛ код није допуштен у опису.

  Translated bymiroslavnikolic on 2012-07-15 (Report this user)

 • 93.
  Forgot password?
 • Заборавили сте лозинку?

  Translated bymiroslavnikolic on 2012-07-15 (Report this user)

 • 94.
  You have reached the maximum attempts for activating your account from your ip address.
 • Достигли сте највећи број покушаја за активирањем вашег налога са ваше ип адресе.

  Translated bymiroslavnikolic on 2012-07-15 (Report this user)

 • 95.
  %(field_name)s error: %(field_error)s
 • %(field_name)s грешка: %(field_error)s

  Translated byd00mil on 2012-07-15 (Report this user)

 • 96.
  Activate Link
 • Активирај везу

  Translated bymiroslavnikolic on 2012-07-15 (Report this user)

 • 97.
  Add additional links to our inner pages will remove "nofollow" tags of your link in the tag pages of our directory.
 • Додавање додатних веза према нашим унутрашњим страницама ће уклонити ознаке „без праћења“ ваше везе на страницама ознака нашег директоријума веза.

  Translated bymiroslavnikolic on 2012-07-15 (Report this user)

 • 98.
  No
 • Не

  Translated bymiroslavnikolic on 2012-07-23 (Report this user)

 • 99.
  Registration using free email addresses is prohibited. Please supply a different email address.
 • Регистрација коришћењем слободних адреса ел. поште је забрањена. Молим доставите другу адресу ел. поште.

  Translated bymiroslavnikolic on 2012-07-15 (Report this user)

 • 100.
  Additional links are optional. They will remove "nofollow" tags of your link on category pages in our link directory as follows:
 • Додатне везе су опционалне. Уклониће ознаке „без праћења“ ваше везе на страницама ознака нашег директоријума веза као што следи:

  Translated bymiroslavnikolic on 2012-07-15 (Report this user)

< Prev 1...  8 9 10 11 12 ... 26 Next >