< Prev 1...  17 18 19 20 21 ... 26 Next >
 • 181.
  Sign up a free account
 • Пријавите се на слободан налог

  Translated bymiroslavnikolic on 2012-07-15 (Report this user)

 • 182.
  <em>Email</em>: A valid email address to receive link code. It will also be used for future correspondence regards link changes.
 • Ел. пошта: Исправна адреса ел. поште за пријем шифре везе. Биће такође коришћена за наредну преписку у вези измена везе.

  Translated bymiroslavnikolic on 2012-07-15 (Report this user)

 • 183.
  Again
 • Опет

  Translated bymiroslavnikolic on 2012-07-15 (Report this user)

 • 184.
  You have reached the maximum attempts for changing email address.
 • Достигли сте највећи број покушаја промене адресе ел. поште.

  Translated bymiroslavnikolic on 2012-07-15 (Report this user)

 • 185.
  Account activated
 • Налог је активиран

  Translated bymiroslavnikolic on 2012-07-15 (Report this user)

 • 186.
  Addtional Links
 • Додатне везе

  Translated bymiroslavnikolic on 2012-07-15 (Report this user)

 • 187.
  Sorry, a link to Browsershots.org is found but the link text or alt text is incorrect. Please change it and try again.
 • Извините, веза до ПронађиИконице је пронађена али текст везе или алтернативни текст је неисправан. Измените је и покушајте поново.

  Translated bymiroslavnikolic on 2012-07-23 (Report this user)

 • 188.
  Email Address
 • Адреса ел. поште

  Translated bymiroslavnikolic on 2012-07-15 (Report this user)

 • 189.
  All
 • Све

  Translated bymiroslavnikolic on 2012-07-15 (Report this user)

 • 190.
  You have reached the maximum attempts for resending activation link to your current email address.
 • Достигли сте највећи број покушаја поновног слања везе активирања на вашу тренутну адресу ел. поште.

  Translated bymiroslavnikolic on 2012-07-15 (Report this user)

< Prev 1...  17 18 19 20 21 ... 26 Next >