< Prev 1...  18 19 20 21 22 ... 26 Next >
 • 191.
  websites
 • веб сајтови

  Translated bymiroslavnikolic on 2012-07-15 (Report this user)

 • 192.
  Receive updates about new features from us.
 • Примајте од нас освежења о новим функцијама.

  Translated bymiroslavnikolic on 2012-07-15 (Report this user)

 • 193.
  HTML code is not allowed in description.
 • ХТМЛ код није допуштен у опису.

  Translated bymiroslavnikolic on 2012-07-15 (Report this user)

 • 194.
  Sorry, the email address is not valid.
 • Извините, адреса ел. поште није исправна.

  Translated bymiroslavnikolic on 2012-07-15 (Report this user)

 • 195.
  Your website (%(url)s) is not reachable.
 • Ваш веб сајт (%(url)s) је неприступачан.

  Translated bymiroslavnikolic on 2012-07-15 (Report this user)

 • 196.
  Close
 • Затвори

  Translated bymiroslavnikolic on 2012-07-15 (Report this user)

 • 197.
  Advertise
 • Оглас

  Translated bymiroslavnikolic on 2012-07-15 (Report this user)

 • 198.
  Your password has been changed.
 • Ваша лозинка је измењена.

  Translated bymiroslavnikolic on 2012-07-15 (Report this user)

 • 199.
  Your Name
 • Ваше име

  Translated bymiroslavnikolic on 2012-07-15 (Report this user)

 • 200.
  Message
 • Порука

  Translated bymiroslavnikolic on 2012-07-15 (Report this user)

< Prev 1...  18 19 20 21 22 ... 26 Next >