< Prev 1...  21 22 23 24 25 26 Next >
 • 241.
  Description
 • Опис

  Translated byd00mil on 2012-07-15 (Report this user)

 • 242.
  Sign In
 • Пријави ме

  Translated bymiroslavnikolic on 2012-07-15 (Report this user)

 • 243.
  You submitted a link (%(url)s) to our link directory on %(date)s.
 • Послали сте везу (%(url)s) у наш директоријум веза %(date)s.

  Translated bymiroslavnikolic on 2012-07-15 (Report this user)

 • 244.
  The text you entered did not match the text in the image.
 • Текст који сте унели не одговара тексту у слици.

  Translated bymiroslavnikolic on 2012-07-15 (Report this user)

 • 245.
  Main link verified. %(count)d additional links verified.
 • Главна веза је проверена. Проверено је додатних веза: %(count)d

  Translated bymiroslavnikolic on 2012-07-15 (Report this user)

 • 246.
  Your Name
 • Ваше име

  Translated bymiroslavnikolic on 2012-07-15 (Report this user)

 • 247.
  Someone, hopefully you, signed up for a new account at %(domain)s using this email address.
 • Неко, надамо се ви, се пријавио за нови кориснички налог на %(domain)s користећи ову адресу ел. поште.

  Translated bymiroslavnikolic on 2012-07-15 (Report this user)

 • 248.
  File a Bug Report
 • Попуните извештај о грешци

  Translated bymiroslavnikolic on 2012-07-15 (Report this user)

 • 249.
  Thank you for contacting us! Our staff read every message and will get back to you if necessary.
 • Захваљујемо вам се на иницијативи! Наше особље обрађује све поруке и обратиће вам се ако је потребно.

  Translated bymiroslavnikolic on 2012-07-15 (Report this user)

 • 250.
  Time
 • Време

  Translated bymiroslavnikolic on 2012-07-15 (Report this user)

< Prev 1...  21 22 23 24 25 26 Next >