< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 26 Next >
 • 11.
  Website Categories
 • Категорије веб сајта

  Translated bymiroslavnikolic on 2012-07-15 (Report this user)

 • 12.
  HTML code is not allowed in description.
 • ХТМЛ код није допуштен у опису.

  Translated bymiroslavnikolic on 2012-07-15 (Report this user)

 • 13.
  Your activation link is incorrect.
 • Ваша веза активирања није исправна.

  Translated bymiroslavnikolic on 2012-07-15 (Report this user)

 • 14.
  Main link verified. %(count)d additional links verified.
 • Главна веза је проверена. Проверено је додатних веза: %(count)d

  Translated bymiroslavnikolic on 2012-07-15 (Report this user)

 • 15.
  Hi %(first_name)s
 • Здраво, %(first_name)s

  Translated bymiroslavnikolic on 2012-07-15 (Report this user)

 • 16.
  Receive updates about new features from us.
 • Примајте од нас освежења о новим функцијама.

  Translated bymiroslavnikolic on 2012-07-15 (Report this user)

 • 17.
  Your profile has been updated.
 • Ваш профил је освежен.

  Translated bymiroslavnikolic on 2012-07-15 (Report this user)

 • 18.
  Please use the codes below and keep the link text or alt text intact.
 • Молим користите шифре испод и задржите текст везе или алтернативни текст неизмењеним.

  Translated bymiroslavnikolic on 2012-07-15 (Report this user)

 • 19.
  Email
 • Ел. пошта

  Translated bymiroslavnikolic on 2012-07-15 (Report this user)

 • 20.
  Greetings
 • Поздрави

  Translated bymiroslavnikolic on 2012-07-15 (Report this user)

< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 26 Next >