< Prev 1...  3 4 5 6 7 8 ... 26 Next >
 • 41.
  Registration using free email addresses is prohibited. Please supply a different email address.
 • Регистрација коришћењем слободних адреса ел. поште је забрањена. Молим доставите другу адресу ел. поште.

  Translated bymiroslavnikolic on 2012-07-15 (Report this user)

 • 42.
  A message with a link to reset your password has been sent to the email address associated with your account.
 • Порука са везом за поновно постављање ваше лозинке је послата на адресу придружену вашем налогу.

  Translated bymiroslavnikolic on 2012-07-15 (Report this user)

 • 43.
  Where?
 • Где?

  Translated bymiroslavnikolic on 2012-07-15 (Report this user)

 • 44.
  The two passwords you entered did not match.
 • Две лозинке које сте унели се не подударају.

  Translated bymiroslavnikolic on 2012-07-15 (Report this user)

 • 45.
  Yes
 • Да

  Translated bymiroslavnikolic on 2012-07-23 (Report this user)

 • 46.
  Change of email address verification
 • Измените проверу адресе ел. поште

  Translated bymiroslavnikolic on 2012-07-15 (Report this user)

 • 47.
  URL (%(url)s) is not valid.
 • Адреса (%(url)s) није исправна.

  Translated bymiroslavnikolic on 2012-07-15 (Report this user)

 • 48.
  You have reached the maximum attempts for activating your account from your ip address.
 • Достигли сте највећи број покушаја за активирањем вашег налога са ваше ип адресе.

  Translated bymiroslavnikolic on 2012-07-15 (Report this user)

 • 49.
  You are not authorized to view this page.
 • Нисте овлашћени да видите ову страницу.

  Translated bymiroslavnikolic on 2012-07-15 (Report this user)

 • 50.
  Sorry, a link to Browsershots.org is found but the link text or alt text is incorrect. Please change it and try again.
 • Извините, веза до ПронађиИконице је пронађена али текст везе или алтернативни текст је неисправан. Измените је и покушајте поново.

  Translated bymiroslavnikolic on 2012-07-23 (Report this user)

< Prev 1...  3 4 5 6 7 8 ... 26 Next >