< Prev 1...  3 4 5 6 7 8 ... 26 Next >
 • 41.
  Under Construction
 • У изградњи

  Translated bymiroslavnikolic on 2012-07-15 (Report this user)

 • 42.
  Send Message
 • Пошаљи поруку

  Translated bymiroslavnikolic on 2012-07-15 (Report this user)

 • 43.
  User Profile For %(username)s
 • Профил корисника %(username)s

  Translated bymiroslavnikolic on 2012-07-15 (Report this user)

 • 44.
  Please don't change above link text or alt text but you may add additional text to the link if you like.
 • Немојте мењати текст везе или текст промене већ можете да додате још текста на везу ако желите.

  Translated bymiroslavnikolic on 2012-07-15 (Report this user)

 • 45.
  The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.
 • Сервер је наишао на унутрашњу грешку или лошу поставку и није био у могућности да доврши ваш захтев.

  Translated bymiroslavnikolic on 2012-07-15 (Report this user)

 • 46.
  Remember me
 • Запамти ме

  Translated bymiroslavnikolic on 2012-07-15 (Report this user)

 • 47.
  Curent Password
 • Тренутна лозинка

  Translated bymiroslavnikolic on 2012-07-15 (Report this user)

 • 48.
  Title
 • Наслов

  Translated byd00mil on 2012-07-15 (Report this user)

 • 49.
  searches
 • претраге

  Translated bymiroslavnikolic on 2012-07-15 (Report this user)

 • 50.
  close
 • затвори

  Translated byd00mil on 2012-07-23 (Report this user)

< Prev 1...  3 4 5 6 7 8 ... 26 Next >