< Prev 1...  3 4 5 6 7 8 ... 26 Next >
 • 41.
  Password retrieval request has expired.
 • Захтев за преузимање лозинке је истекао.

  Translated bymiroslavnikolic on 2012-07-15 (Report this user)

 • 42.
  Reason:
 • Разлог:

  Translated bymiroslavnikolic on 2012-07-15 (Report this user)

 • 43.
  Password
 • Лозинка

  Translated bymiroslavnikolic on 2012-07-15 (Report this user)

 • 44.
  Your activation link is incorrect.
 • Ваша веза активирања није исправна.

  Translated bymiroslavnikolic on 2012-07-15 (Report this user)

 • 45.
  Search
 • Тражи

  Translated bymiroslavnikolic on 2012-07-15 (Report this user)

 • 46.
  Become a member
 • Постаните члан

  Translated bymiroslavnikolic on 2012-07-15 (Report this user)

 • 47.
  Where?
 • Где?

  Translated bymiroslavnikolic on 2012-07-15 (Report this user)

 • 48.
  Update Profile
 • Освежи профил

  Translated bymiroslavnikolic on 2012-07-15 (Report this user)

 • 49.
  Continue Browsing
 • Настави разгледање

  Translated bymiroslavnikolic on 2012-07-23 (Report this user)

 • 50.
  Domain (%(domain)s) is not indexed by Google. Maybe it is a new site or has been penalized by Google. Only reputable websites are accepted.
 • Домен (%(domain)s) није индексиран Гуглом. Можда је то нови сајт или је кажњен Гуглом. Прихватљиви су само цењени веб сајтови.

  Translated bymiroslavnikolic on 2012-07-15 (Report this user)

< Prev 1...  3 4 5 6 7 8 ... 26 Next >