< Prev 1...  4 5 6 7 8 9 ... 26 Next >
 • 51.
  Time
 • Време

  Translated bymiroslavnikolic on 2012-07-15 (Report this user)

 • 52.
  Close
 • Затвори

  Translated bymiroslavnikolic on 2012-07-15 (Report this user)

 • 53.
  This email address is already in use. Please supply a different email address.
 • Ова адреса ел. поште је већ у употреби. Молим доставите другачију адресу ел. поште.

  Translated bymiroslavnikolic on 2012-07-15 (Report this user)

 • 54.
  Addtional Links
 • Додатне везе

  Translated bymiroslavnikolic on 2012-07-15 (Report this user)

 • 55.
  You have reached the maximum attempts for resending activation link to your current email address.
 • Достигли сте највећи број покушаја поновног слања везе активирања на вашу тренутну адресу ел. поште.

  Translated bymiroslavnikolic on 2012-07-15 (Report this user)

 • 56.
  Your website (%(url)s) is not reachable.
 • Ваш веб сајт (%(url)s) је неприступачан.

  Translated bymiroslavnikolic on 2012-07-15 (Report this user)

 • 57.
  Start Browsing
 • Започни разгледање

  Translated bymiroslavnikolic on 2012-07-15 (Report this user)

 • 58.
  Contact
 • Контакт

  Translated bymiroslavnikolic on 2012-07-15 (Report this user)

 • 59.
  Icon Search Engine
 • Мотор претраге иконица

  Translated bymiroslavnikolic on 2012-07-15 (Report this user)

 • 60.
  Only letters, numbers and hyphens, max 30 character.
 • Само слова, бројеви и цртице, највише 30 знака.

  Translated bymiroslavnikolic on 2012-07-15 (Report this user)

< Prev 1...  4 5 6 7 8 9 ... 26 Next >