< Prev 1...  5 6 7 8 9 10 ... 26 Next >
 • 61.
  Home
 • Почетна

  Translated byd00mil on 2012-07-15 (Report this user)

 • 62.
  We will send an activation email to your new email address.
 • Послаћемо ел. пошту за активирање на вашу нову адресу ел. поште.

  Translated bymiroslavnikolic on 2012-07-15 (Report this user)

 • 63.
  If you DONT receive the activation email in 10 minutes, please check your JUNK/SPAM folder since GMAIL, YAHOO and HOTMAIL sometimes mark it as a junk mail.
 • Ако НЕ примите ел. пошту активирања за 10 минута, проверите вашу фасциклу ЂУБРА/НЕПОЖЕЉНЕ поште јер ГПОШТА, ЈАХУ и ХОТМЕЈЛ је понекад означавају непожељном поштом.

  Translated bymiroslavnikolic on 2012-07-15 (Report this user)

 • 64.
  The current password is incorrect.
 • Тренутна лозинка је погрешна.

  Translated bymiroslavnikolic on 2012-07-15 (Report this user)

 • 65.
  Invalid request
 • Неисправан захтев

  Translated bymiroslavnikolic on 2012-07-15 (Report this user)

 • 66.
  Sorry, a link to Browsershots.org is found but the link text or alt text is incorrect. Please change it and try again.
 • Извините, веза до ПронађиИконице је пронађена али текст везе или алтернативни текст је неисправан. Измените је и покушајте поново.

  Translated bymiroslavnikolic on 2012-07-23 (Report this user)

 • 67.
  If NOTHING found in junk/spam folder, you may log in with your username and password, change a new email address and request a resend.
 • Ако НИШТА није нађено у фасцикли ђубра/непожељне поште, можете да се пријавите вашим корисничким именом и лозинком, измените нову адресу ел. поште и да затражите поновно слање.

  Translated bymiroslavnikolic on 2012-07-15 (Report this user)

 • 68.
  Receive updates about new features from us.
 • Примајте од нас освежења о новим функцијама.

  Translated bymiroslavnikolic on 2012-07-15 (Report this user)

 • 69.
  User Profile For %(username)s
 • Профил корисника %(username)s

  Translated bymiroslavnikolic on 2012-07-15 (Report this user)

 • 70.
  Your password has been changed.
 • Ваша лозинка је измењена.

  Translated bymiroslavnikolic on 2012-07-15 (Report this user)

< Prev 1...  5 6 7 8 9 10 ... 26 Next >