< Prev 1...  6 7 8 9 10 11 ... 26 Next >
 • 71.
  If you dont receive the email, you may request a resend or choose a new email address.
 • Ако не примите ел. пошту, можете да затражите поновно слање или да изаберете нову адресу ел. поште.

  Translated bymiroslavnikolic on 2012-07-15 (Report this user)

 • 72.
  Your profile has been updated.
 • Ваш профил је освежен.

  Translated bymiroslavnikolic on 2012-07-15 (Report this user)

 • 73.
  Unsubscribe
 • Отпишите се

  Translated bymiroslavnikolic on 2012-07-15 (Report this user)

 • 74.
  Failed to add link
 • Нисам успео да додам везу

  Translated bymiroslavnikolic on 2012-07-15 (Report this user)

 • 75.
  Please use the codes below and keep the link text or alt text intact.
 • Молим користите шифре испод и задржите текст везе или алтернативни текст неизмењеним.

  Translated bymiroslavnikolic on 2012-07-15 (Report this user)

 • 76.
  Home
 • Почетна

  Translated byd00mil on 2012-07-15 (Report this user)

 • 77.
  The server is temporarily down for maintenance. It will be back online in 60 minutes. Thank you for your patience.
 • Сервер је тренутно искључен због одржавања. Поново ће прорадити за 60 минута. Хвала вам на стрпљењу.

  Translated bymiroslavnikolic on 2012-07-15 (Report this user)

 • 78.
  Link text or alt text is incorrect.
 • Текст везе или текст заустављања је неисправан.

  Translated bymiroslavnikolic on 2012-07-15 (Report this user)

 • 79.
  If you DONT receive the activation email in 10 minutes, please check your JUNK/SPAM folder since GMAIL, YAHOO and HOTMAIL sometimes mark it as a junk mail.
 • Ако НЕ примите ел. пошту активирања за 10 минута, проверите вашу фасциклу ЂУБРА/НЕПОЖЕЉНЕ поште јер ГПОШТА, ЈАХУ и ХОТМЕЈЛ је понекад означавају непожељном поштом.

  Translated bymiroslavnikolic on 2012-07-15 (Report this user)

 • 80.
  Text Link
 • Веза текста

  Translated bymiroslavnikolic on 2012-07-15 (Report this user)

< Prev 1...  6 7 8 9 10 11 ... 26 Next >