< Prev 1...  6 7 8 9 10 11 ... 26 Next >
 • 71.
  <em>Email</em>: A valid email address to receive link code. It will also be used for future correspondence regards link changes.
 • Ел. пошта: Исправна адреса ел. поште за пријем шифре везе. Биће такође коришћена за наредну преписку у вези измена везе.

  Translated bymiroslavnikolic on 2012-07-15 (Report this user)

 • 72.
  Activate Your Link
 • Активирајте вашу везу

  Translated bymiroslavnikolic on 2012-07-15 (Report this user)

 • 73.
  Maximum attempts for change email address reached
 • Достигнут је највећи број покушаја за измену адресе ел. поште

  Translated bymiroslavnikolic on 2012-07-15 (Report this user)

 • 74.
  Yes
 • Да

  Translated bymiroslavnikolic on 2012-07-23 (Report this user)

 • 75.
  File Size
 • Величина датотеке

  Translated bymiroslavnikolic on 2012-07-15 (Report this user)

 • 76.
  Please enter the code in the image below.
 • Унесите шифру у слику испод.

  Translated bymiroslavnikolic on 2012-07-15 (Report this user)

 • 77.
  Maximum attempts for resending activation email reached
 • Достигнут је највећи број покушаја поновног слања ел. поште активирања

  Translated bymiroslavnikolic on 2012-07-15 (Report this user)

 • 78.
  What we do and why we created this service?
 • Шта ми радимо и зашто смо створили ову услугу?

  Translated bymiroslavnikolic on 2012-07-15 (Report this user)

 • 79.
  But link exchange is not completed.
 • Али размена везе није обављена.

  Translated bymiroslavnikolic on 2012-07-15 (Report this user)

 • 80.
  Close
 • Затвори

  Translated bymiroslavnikolic on 2012-07-15 (Report this user)

< Prev 1...  6 7 8 9 10 11 ... 26 Next >