< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 26 Next >
 • 1.
  Maximum attempts for resending activation email reached
 • Достигнут је највећи број покушаја поновног слања ел. поште активирања

  Translated bymiroslavnikolic on 2012-07-15 (Report this user)

 • 2.
  Search
 • Тражи

  Translated bymiroslavnikolic on 2012-07-15 (Report this user)

 • 3.
  Your account has not been activated yet. Please check your inbox for an activation email from us and follow the instructions to activate your account.
 • Ваш налог још увек није активиран. Проверите у вашем пријемном сандучету да ли сте од нас примили поруку и пратите упутства да активирате налог.

  Translated bymiroslavnikolic on 2012-07-15 (Report this user)

 • 4.
  Add additional links to our inner pages will remove "nofollow" tags of your link in the tag pages of our directory.
 • Додавање додатних веза према нашим унутрашњим страницама ће уклонити ознаке „без праћења“ ваше везе на страницама ознака нашег директоријума веза.

  Translated bymiroslavnikolic on 2012-07-15 (Report this user)

 • 5.
  Remember me
 • Запамти ме

  Translated bymiroslavnikolic on 2012-07-15 (Report this user)

 • 6.
  The current password is incorrect.
 • Тренутна лозинка је погрешна.

  Translated bymiroslavnikolic on 2012-07-15 (Report this user)

 • 7.
  Maximum attempts for change email address reached
 • Достигнут је највећи број покушаја за измену адресе ел. поште

  Translated bymiroslavnikolic on 2012-07-15 (Report this user)

 • 8.
  Link Text Incorrect
 • Текст везе је неисправан

  Translated bymiroslavnikolic on 2012-07-15 (Report this user)

 • 9.
  Failed to add link
 • Нисам успео да додам везу

  Translated bymiroslavnikolic on 2012-07-15 (Report this user)

 • 10.
  Again
 • Опет

  Translated bymiroslavnikolic on 2012-07-15 (Report this user)

< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 26 Next >