< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 26 Next >
 • 1.
  Your email adddress has been successfully changed
 • Адреса ваше ел. поште је успешно измењена

  Translated bymiroslavnikolic on 2012-07-15 (Report this user)

 • 2.
  My Account
 • Мој налог

  Translated bymiroslavnikolic on 2012-07-15 (Report this user)

 • 3.
  Under Construction
 • У изградњи

  Translated bymiroslavnikolic on 2012-07-15 (Report this user)

 • 4.
  This email address is already in use. Please supply a different email address.
 • Ова адреса ел. поште је већ у употреби. Молим доставите другачију адресу ел. поште.

  Translated bymiroslavnikolic on 2012-07-15 (Report this user)

 • 5.
  URL (%(url)s) is not valid.
 • Адреса (%(url)s) није исправна.

  Translated bymiroslavnikolic on 2012-07-15 (Report this user)

 • 6.
  Are you human?
 • Да ли сте људско биће?

  Translated bymiroslavnikolic on 2012-07-15 (Report this user)

 • 7.
  websites
 • веб сајтови

  Translated bymiroslavnikolic on 2012-07-15 (Report this user)

 • 8.
  Activate Your Link
 • Активирајте вашу везу

  Translated bymiroslavnikolic on 2012-07-15 (Report this user)

 • 9.
  Privacy
 • Приватност

  Translated bymiroslavnikolic on 2012-07-15 (Report this user)

 • 10.
  No tags available
 • Нису доступне ознаке

  Translated bymiroslavnikolic on 2012-07-15 (Report this user)

< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 26 Next >