< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 26 Next >
 • 1.
  Create an account
 • Направите налог

  Translated bymiroslavnikolic on 2012-07-15 (Report this user)

 • 2.
  Domain (%(domain)s) is not qualified to be accepted into our link directory.
 • Домен (%(domain)s) није квалификован да би био прихваћен у наш директоријум веза.

  Translated bymiroslavnikolic on 2012-07-15 (Report this user)

 • 3.
  The text you entered did not match the text in the image.
 • Текст који сте унели не одговара тексту у слици.

  Translated bymiroslavnikolic on 2012-07-15 (Report this user)

 • 4.
  You are not authorized to view this page.
 • Нисте овлашћени да видите ову страницу.

  Translated bymiroslavnikolic on 2012-07-15 (Report this user)

 • 5.
  searches
 • претраге

  Translated bymiroslavnikolic on 2012-07-15 (Report this user)

 • 6.
  Link Text Incorrect
 • Текст везе је неисправан

  Translated bymiroslavnikolic on 2012-07-15 (Report this user)

 • 7.
  Password reset email sent
 • Послата је порука за поновно постављање лозинке

  Translated bymiroslavnikolic on 2012-07-15 (Report this user)

 • 8.
  Domain (%(domain)s) is already in database.
 • Домен (%(domain)s) се већ налази у бази података.

  Translated bymiroslavnikolic on 2012-07-15 (Report this user)

 • 9.
  Sign Up
 • Пријави ме

  Translated bymiroslavnikolic on 2012-07-15 (Report this user)

 • 10.
  No tags available
 • Нису доступне ознаке

  Translated bymiroslavnikolic on 2012-07-15 (Report this user)

< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 26 Next >